Lyssna

Historia och politik lockade Per till Wien

Under sin femte termin av kandidatprogrammet i Europastudier reste Per Brishammar till Wien för att studera. Förbättrade ämneskunskaper i historia och politik lockade men utbytesterminen fick honom också att växa som person.

 Per Brishammar, Lunds universitet.

Per Brishammar flyttade till Wien för att under en termin studera vid historiska fakulteten i Wien.

 Vem är du?

– Jag heter Per Brishammar och studerar bland annat statsvetenskap och projektledning på masterprogrammet i Europastudier vid Lunds universitet. Jag är intresserad av och vill fördjupa mig i andra länders politik och historia, framför allt Europas. Jag är också mycket intresserad av språk.

Berätta om din utbytestermin

– Jag studerade en termin på historiska fakulteten i Wien och då framför allt historia men också politik som jag valde som extra ämne. Mina färdigheter i tyska förbättrades också,  alla kurser utom en hölls på tyska.

Varför ville du göra utbytet i Wien?

– Det var på grund av mitt intresse för historia, politik och språk. Wien är en blandning av gammalt och nytt och av öst och väst. Det skapar en spännande och levande stad.

Programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning ger möjlighet för personal och studenter att skaffa sig internationell erfarenhet och kompetensutveckling som stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE kan söka programmet.

Vad har utbytet betytt för dig?

– Det gjorde att jag i min kandidatuppsats valde att skriva om Centraleuropas politiska styre och dess förhållande till flyktingkrisen i Tjeckien, Polen, Slovakien och Ungern.

– Jag förbättrade mina ämneskunskaper, kurserna var mycket bra i Wien. Upplägget var annorlunda mot vad jag är van vid. Till exempel så läser man flera kurser samtidigt, jag läste sju kurser parallellt. Sedan så har man alla tentor under en och samma vecka. Det kan låta mastigt men det fungerade bra och kvaliteten var hög. Arbetsbördan kändes inte större än vad jag är van vid hemma i Lund. Jag blev också  mycket bättre i det tyska språket.

Vad var den största nyttan för dig?

– Universitetet samlar människor från hela världen; Australien, Europa, USA… Det har gett mig vänner i många kontinenter. Men den allra största nyttan är att jag tycker att jag har vuxit som person. Jag har klarat av att flytta till ett annat land och bo där under en period. Det har fått mig att utvecklas.

Har du råd till andra som funderar på ett utbyte?

– Ta chansen och gör det. Det är väldigt lärorikt och roligt. Men bra är att lära känna staden lite i förväg. Om du kan – åk gärna ett par veckor innan skolan börjar. Det är värt att lägga ner lite extra tid på förberedelser. Jag trivdes enormt bra i staden. Det var lätt att leva i Wien, maten är dessutom jättegod och cafékulturen underbar.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag har ett år kvar till min examen. I höst ska jag praktisera på svenska ambassaden i Köpenhamn. Sedan så har jag lite olika idéer. Jag kan tänka mig att jobba som handläggare eller kommunikatör på en myndighet. Jag gillar även det akademiska livet och är intresserad av att forska och kunna doktorera i europeisk historia.

Snabba fakta

Varifrån fick Per finansiering?

Från Erasmus+ mobilitet högre utbildning och man får under perioden CSN precis som vanligt.

Hur stort bidrag fick Per från Erasmus+?

18 000 svenska kronor. Boendet var lite dyrare än i Sverige men annars låg det mesta på samma kostnadsnivå som i Sverige.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ mobilitet högre utbildning?

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Finns det fler program för högre utbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Högre utbildning

Skola

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning