Gå till huvudinnehåll

Lärarstudenter får globala perspektiv genom utbyten med Nairobi

Internationell erfarenhet och vana att möta människor från andra kulturer. Det är bara några av vinsterna för de lärarstudenter som får byta undervisningssalen i Sverige mot en termins studier och praktik i Kenya.

”Det globala perspektivet är viktigare än någonsin i dagens svenska skola”, säger Per-Olof Hansson, koordinator för projektet.

Vilka är ni?

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap på Linköpings universitet.

Vad innebär projektet?

Sedan 2014 samarbetar vi med University of Nairobi för student- och lärarutbyten inom ämneslärarprogrammet. Hittills har fyra svenskar och fyra kenyaner bott och studerat i det andra landet under en termin, liksom fem svenska och fem kenyanska lärare har bytt land under ett antal veckor. Till hösten 2018 kommer tre svenska och två kenyanska studenter göra utbyten. Projektet är finansierat genom Linnaeus-Palme partnerskap med 308 600 kronor. Vi har sökt nya medel för 2019.

Varför satsade ni just på det här projektet?

Våra lärarstudenter kommer att arbeta i skolans värld som är en internationell miljö. Då har de stor nytta av erfarenhet från andra kulturer. Det får man särskilt genom att leva länge i ett annat land. Studenten är på plats en hel termin med 15 veckors studier och fem veckors praktik.

Vi ser också en fördel i att utbytena sker åt båda håll. Studenterna och lärarna i Nairobi behöver precis som vi globaliseras och få intryck från andra länder. Dessutom får lärarstudenter och deras lärare generellt sällan chansen till utbyten.

Vad ger utbytet?

Vi ser vinster både för individen och hela institutionen. Lärarstudenten kommer hem med nya erfarenheter och perspektiv. För att ta vara på det har vi seminarier med presentationer från studietiden i Nairobi. Läraren som arbetat i Kenya har fått ny respons på sin undervisning eftersom studenterna där ofta ställer helt andra frågor. Det använder läraren i sin undervisning hemma med case och exempel från Kenya och Östafrika.

Utbytet påverkar också de studenter som inte reser eftersom de får kenyanska studiekamrater och lärare under en tid. Sammantaget ger det oss alla nya intryck och en mer nyanserad bild av Kenya och världen.

Vilken är den största nyttan med projektet?

Det är studenternas utbyten eftersom de pågår en hel termin. Det blir väldigt många intryck för dem, det händer ju mycket bara på vägen till universitet. De lär sig både att hantera oväntade förändringar och bli mer flexibla. När de kommer till Sverige igen ser de nyanser mellan länderna på ett nytt sätt. De har också mycket att bidra med till de andra studenterna, vilket sprider intresset för globala frågor.

Har du några råd till andra som vill driva liknande projekt?

Det viktigaste rådet är helt enkelt att söka pengar och genomföra ett sådant här projekt. Det betyder så mycket för universiteten i båda länderna. Den lilla tid man måste lägga ner på att ansöka och administrera projektet är ingenting mot allt det positiva som kommer ut. Ju fler studenter och lärare som åker, desto fler blir positiva. Det leder till att ännu fler vill göra ett utbyte och att ännu fler är med och driver projektet.

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?
Genom programmet Linnaeus-Palme partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?
308 600 kronor.

Vem kan söka finansiering till Linnaeus-Palme partnerskap?
Lärosäten som vill höja kvaliteten på utbildningen genom långsiktiga samarbeten med institutioner i låg- och medelinkomstländer.

Finns det fler program för högre utbildning?
Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: