Lyssna

Öppen digital plattform underlättar lärande

För universitet och skolor i Europa som har haft svårt att anpassa sig till den plötsliga övergången till onlineutbildning under pandemin finns det numera en lösning. OpenUp2U heter en kostnadsfri plattform som är nästa generations digitala inlärningsmiljö.

Genom OpenUp2U kan man få tillgång till tjänster som kursplanering, videokonferens och fildelning. Med hjälp av plattformen går det att skapa och använda digitalt innehåll, använda verktyg och tjänster som förberedelse inför universitetet. Den ger också lärare bättre förutsättningar att stötta elevers och studenters distansstudier.

Den öppna plattformen består av lärplattformen Moodle, eduMEET som är ett videokonferenssystem, SWAN, en nyckelplattform för digitala anteckningsböcker och CERNBox, en molntjänst för att dela och lagra material.

– Plattformen skapades från ett samarbetsprojekt med titeln Up2U som har det huvudsakliga målet att överbrygga klyftan mellan gymnasieskolor och högre utbildning och forskning genom att bättre integrera formella och informella inlärningsscenarier i en mer öppen, effektiv skolmiljö där studenter kan experimentera med ny teknik, berättar Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare på Mittuniversitetet som är en av flera samarbetspartner i detta projekt.

Hållbar servicemodell med låga kostnader

Samarbetet har letts av Gigabit European Advanced Network Technology, GÉANT, som är en ideell forsknings- och utbildningsorganisation som syftar till att skapa en hållbar servicemodell med låga kostnader till förmån för alla FoU-organisationer. Samarbetspartners är Mittuniversitetet, NORDUnet, CERN, ownCloud, PSNC, KIFU, NTUA, GRNET och The Open University.

På Mittuniversitetet är distansundervisning väletablerat och man har stor vana och erfarenhet av den typ av plattformar som används.

– Vårt mål var att stödja den snabba övergången till onlineutbildning på grund av covid-19 och erbjuda en öppen plattform även för de skolor och universitet som inte har sin egen inlärningsplattform, säger Roger Mårtensson, systemspecialist vid Avdelningen för infrastruktur på Mittuniversitetet.

Blir en utbildningstjänst i framtiden

Nu arbetar man med integrationen av eduTEAMs för att lägga till en säker åtkomst till Up2U. eduTEAMs gör det möjligt för forskare och utbildningsmiljöer att skapa och hantera virtuella team och säkert komma åt och dela gemensamma resurser och tjänster med hjälp av federerade identiteter från eduGAIN och betrodda identitetsleverantörer.

– Det ursprungliga projektet har avslutats men både Up2U och openUp2U fortsätter att vara tillgängliga fram till mars 2021 och från och med april 2021 kommer det att vara möjligt att prenumerera på det som en utbildningstjänst för GÉANT, säger Gyongyi Horvath, ansvarig för Up2U på GÉANT och kollega med Birgitta Hemmingsson i TF-EDU.

Information om up2university open