Lyssna

"Praktikanter stärker banden mellan organisationer"

Hallå där… Ronja Bäckström, koordinator hos biståndsorganisationen Individuell Människohjälp, en nyhet i Praktikantprogrammet är att det går att söka bidrag för inresande praktikanter. Vad tycker du om det?

Ronja Bäckström, koordinator av Praktikantprogrammet hos den svenska biståndsorganisationen Individuell Människohjälp.

Ronja Bäckström, koordinator av Praktikantprogrammet hos biståndsorganisationen Individuell Människohjälp.

– Vi har länge önskat detta, det ömsesidiga utbytet skapar en trovärdighet och tillit. Det blir en bättre balans och partnerskapet stärks. Vi ser det som en självklarhet att också kunna erbjuda våra partnerorganisationer praktikplatser, till exempel skulle vi kunna ta emot praktikanter inom kommunikation, insamling eller påverkansarbete.

Hur stärks partnerskapet mellan organisationer?

– Vi stärker våra relationer med hjälp av praktikanterna. Efter praktiken delar de sina erfarenheter och sprider information till den svenska allmänheten. De blir vår länk från ytterområde till ytterområde, vilket skapar många goda effekter. Det våra partnerorganisationer lyfter fram som de främsta fördelarna med att ha en svensk praktikant är att de får nya perspektiv, idéer och arbetsmetoder. Flera nämner också att praktikanten blivit en viktig förebild för verksamhetens målgrupp, till exempel för unga kvinnor.

Åldersspannet för att kunna söka till programmet har också ändrats, nu får man vara äldre än 30 år. Vad kan det ge för effekt?

– Jag tror vi kommer att få fler ansökningar från personer som har större och andra erfarenheter. Det finns många som studerar senare i livet eller kanske skolar om sig.

Hur har coronapandemin påverkat pågående projekt?

– I höst skulle 20 personer praktiserat i länder som Guatemala, Malawi, Indien, Nepal och Moldavien. Resorna är nu framskjutna på grund av pandemin. De kommer förhoppningsvis att få resa iväg nästa vår istället, i oktober kommer vi ta beslut om det är möjligt.

Har du själv varit på praktik via Praktikantprogrammet?

– Ja, 2018 reste jag till Malawi och jobbade under fyra månader i en organisation med påverkansarbete och nätverkande. Det var fantastiskt lärorikt. Där blev det tydligt för mig hur vi tar oss an saker olika beroende på vad vi är vana vid. Som svensk är jag van vid att möten och diskussioner är väldigt effektiva och rakt på sak. Där fick jag lära mig vikten av det informella i ett möte. Mycket tid gick åt till att visa respekt för andra deltagare och låta alla presentera sig. Jag lärde mig också att telefonsamtal var nödvändiga för att säkerställa att information kommit fram eftersom inte alla har tillgång till e-post. Jag lärde mig otroligt mycket under den här tiden och det är det huvudsakliga syftet med praktiken; att lära sig om utvecklingssamarbete.

Snabba fakta

Praktikantprogrammet

Praktikantprogrammet ska bidra till stärkta partnerskap mellan organisationer i det svenska civila samhället och organisationer i låg- och medelinkomstländer. Aktiviteter inom programmet ska utgå från ett ömsesidigt behov och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

Genom programmet kan unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Målet är att deltagarna ska få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer, såväl som kompetens för att verka i globala sammanhang.

De femton organisationer inom det civila samhället som ingår i Sidas strategiska partnerorganisationer (SPO) kan söka. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Praktikantprogrammet

Individuell Människohjälp

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Varje år ges unga människor möjligheten att åka på utlandspraktik för att lära sig hur utvecklingssamarbete går till i praktiken.