Inspireras av projekt inom skola

Inspireras av skolor och människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Då får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidareutbildning i ett annat land kan göra för dig och din skola.