Lyssna

Inspireras av projekt inom förskola och skola

Inspireras av förskolor, skolor och personer som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Då får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidareutbildning i ett annat land kan göra för dig och din verksamhet.

Så har andra gjort