Lyssna

Kan man ha roligt och ändå vara klimatsmart? Den frågan var utgångspunkten när Aniaragymnasiet i Göteborg planerade sitt Erasmusutbyte. Att äta så mycket vegansk mat som möjligt, välja aktiviteter med väldigt låga koldioxidutsläpp och bo på lägergård är tre av deras val för ett miljömässigt hållbart projekt. Men det som betydde mest för både klimatet och eleverna var valet att åka tåg.

Det började med ett experiment. Under en projektvecka i januari 2018 fick alla elever på Aniaragymnasiet* vara med och undersöka om det går att genomföra en resa och ha roligt och samtidigt hålla sig inom ramen för de mål för koldioxidutsläpp som FN:s klimatpanel IPCC satt upp för att begränsa klimatförändringarna. Experimentet ingick i Erasmus+projektet ”The sustainability challenge – travelling, eating, living and performing activities within a carbondioxide quota”.

Elevernas egna beräkningar låg till grund

Under veckan gjorde eleverna olika beräkningar för att få fram kostnaden i koldioxidutsläpp. Att välja tåget som transportmedel växte fram allteftersom. Det fanns helt enkelt inga alternativ. Många elever var skeptiska först, berättar deras lärare Peter Blomqvist, som även är projektkoordinator. Men det var elevernas egna beräkningar som låg till grund för beslutet att ta tåget, och i efterhand tyckte de att resan varit minst lika intressant som utbytet.

Tågresan en fördel

– Själva resan var en av de stora fördelarna med projektet, säger Peter Blomqvist. Det långsamma tempot var positivt. Eleverna kunde breda ut sig, umgås, ta det lugnt och komma närmare varandra. De fick möjlighet att se och uppleva Europa. Vi passerade till exempel Denim i Frankrike och kan säga att vi varit i staden där jeansen skapades. Och att åka genom den spanska landsbygden är som en resa i vilda västern.

Intressanta pauser

Att åka tåg innebär också mer intressanta pauser under resan, menar Peter Blomqvist. Hans grupp stannade till exempel i Hamburg, såg staden och åt på den moderna snabbmatskedjan Vincent Vegan - överraskande gott, enligt eleverna. De sov också över i Barcelona och hann med att känna in atmosfären där.

Förståelse för Europa

Men förutom lågt klimatavtryck, skönt tempo, upplevelser och roliga pauser bidrar tåget med förståelse, enligt Peter Blomqvist.

– När man reser med tåg inser man hur långt det verkligen är från Sverige till Spanien. Man får en helt annan känsla för Europa. För hur mycket Europa innehåller av olika länder, människor och kulturer. Man får en helt annan förståelse och den förståelsen är viktig, inte minst inom Erasmus+ där ”förena” är ett nyckelord. Tåget är en del av det.

*Aniaragymnasiet har fyra program: ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och handelsprogrammet.

Mer om projektet

14 elever från alla Aniaragymnasiets program och årskurser var med på utbytet som ägde rum i maj 2018 och varade i tolv dagar. Knappt hälften av dagarna gick åt till själva resan. Urvalet av elever baserades på deltagandet i den inledande projektveckan för att alla skulle ha samma chans att få följa med.

I projektets andra del reste sedan elever från Sevilla till Göteborg och då var målet att sänka koldioxidutsläppen ytterligare.

Projektet finansierades genom Erasmus+

The sustainability challenge

På projektets webbsida "The sustainability challenge" kan du se en film om utbytet, ladda ner en broschyr om projektet eller ta del av rapporten som sammanfattar alla beräkningar och slutsatser som ligger till grund för genomförandet.

Peter Blomqvists tips för ett grönt genomförande

  • Ha grönt resande som ett mål från början.
  • Involvera resdagarna i projektet.
  • Ha med det gröna tänkandet i hela utbytet.
  • Arbeta med förberedelserna.
  • Se till att alla får vara delaktiga.
  • Låt det ta tid.