Lyssna

Bättre IT-kunskaper efter samarbetsprojekt

Förbättrade färdigheter och ett ”IT-tänk" hos både elever och lärare. Dessutom fler kontakter med näringsliv och högskola. Det är resultatet av Järnåkraskolans Nordplusprojekt med skolor i Finland och Lettland.

Lärare och elever samarbetar i klassrummet.

Genom studier i programmering, robotkunskap och elektronik fick Järnåkraskolan i Lund möjlighet att utveckla sin kreativitet, samtidigt som de tränade sin förmåga i samarbete, problemlösning och beslutsfattande.

– Resultatet är förbättrade IT-färdigheter och ett ”IT-tänk” hos både elever och lärare som vi inte hade tidigare. Eleverna upptäckte att programmering och IT-arbete inte bara är knutet till kunskaper i matematik. De kan ha en framtid inom IT även om de inte känner sig som ”matematiksnillen”, berättar Mikael Walles, biträdande rektor på Järnåkraskolan.

– Vi har blivit medvetna om vad vi på skolan är bra på och har att erbjuda andra och vi har blivit ännu mer nyfikna på hur undervisningen går till på andra skolor och hur deras lärare och elever lever, säger läraren Claes Koverberg som har planerat och genomfört projektet.

Nordplusprojektet var ett samarbete mellan skolor i Sverige, Finland och Lettland. Deltagande organisationer var Valka Jāņa Cimzes Gymnasium i Lettland, Oulu Vocational College i Finland och Järnakraskolan i Lund, en grundskola för årskurs 4–9 med cirka 460 elever.

Pandemin satte stopp för fysiska möten

2020 skulle det treåriga projektet vara genomfört men så bröt pandemin ut och omkullkastade alla planerade aktiviteter. Men några gick ändå att genomföra, bland annat ett digitalt seminarium om att nå utanför klassrummet med hjälp av digitalisering. Skolan kunde även delta i Hamburg Games Conferens, London Game Festival digitally och Nordic Game digitally.

– Vi har också kunnat arbeta med Lunds universitet och deltog i en studie som kallas ”Klart du kan koda”. Den var knuten till Vattenhallen, ett center där allmänhet, skola, universitet och näringslivet kan mötas för att utbyta tankar och idéer. Besökare kan ta del av experiment, utställningar och shower grundade i aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. Det känns som vi har etablerat en god kontakt här, berättar Mikael Walles, biträdande rektor på Järnåkraskolan.

Många fördelar med digital samverkan

Fördelarna med att samverka digitalt tycker både han och Claes Koverberg, är många. Lärare och elever från deltagarländerna har bland annat lärt sig att presentera material och resultat på ett bra sätt även om man inte är i samma rum eller land.

– Vi har tvingats att tänka igenom vad som har gjorts och ska göras på ett mer noggrant sätt. Det har även varit lättare att få med externa aktörer på våra möten då de inte behövt delta fysiskt. Nackdelarna är få, men vi kan säga att det blir mindre flexibilitet i projektarbetet och klart mindre möjligheter till att nätverka och skapa personliga kontakter, berättar Claes Koverberg.

– Ett studiebesök i verkligheten ger möjligheter som är svårt att åstadkomma digitalt. Det kan vara en middag eller ett besök på en skola som skapar värdefulla nätverk, säger Mikael Walles.

Fakta Nordplus junior

Deltagande i programmet Nordplus junior är ett bra sätt för att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen genom samarbete mellan skolor, förskolor och arbetsliv. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka till programmet. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Det går att söka bidrag för samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever.

Programmet Nordplus Junior