Lyssna

"Det digitala arbetet ger våra elever fördjupade kunskaper"

Hallå där Louise Bedarvik, lärare på Viktor Rydbergs skola Vasastan i Stockholm, du ser många fördelar med att arbeta digitalt med ert samarbetsprojekt. Kan du ge några exempel?

– Den tid vi tidigare lade på logistiken kring resor har vi istället kunnat lägga på att planera och fördjupa projektets innehåll. Nu tränar våra elever till exempel på att uttrycka sig inom varje expertområde på engelska och de interagerar med eleverna från skoloLouise Bedarvikrna vi samarbetar med för att spela in en podcast om sitt ämnesområde. 20 olika grupper förbereder nu sina inspelningar under handledning av oss lärare i teamet. Handledningen ger oss möjlighet att lära känna de internationella eleverna bättre, vilket är både spännande och lärorikt.

Vad handlar ert projekt om?

– DEMOdigi, Demokrati i en digitaliserad era: en välsignelse eller en förbannelse, är ett Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt inom skola. Det handlar om hur digitaliseringen förändrar vår struktur och uppfattning av demokrati. Projektet har blivit till tack vare ett kontaktseminarium som jag hade förmånen att delta i genom UHR. Lärare från Berlin och Asperg i Tyskland, Kópavogur på Island, Athen i Grekland samt jag träffades i Freiburg hösten 2018 och redan från början visste vi att det var demokrati och digitalisering vi ville arbeta med.

– Samarbetet ska stärka våra elevers kompetens som demokratiska medborgare i en digitaliserad värld. Digitaliseringen har känts extra aktuell, såväl kring hur hela samhället ställer om som hur digitala kanaler används på flera håll i världen för att sprida både information och misinformation.

–  Under det första året arbetade vi med demokratibegreppet, hur det är synligt i respektive land samt hur demokrati fungerar i skolan. Vår första resa med eleverna, gick till Aten i februari 2020. Då fick eleverna i uppgift att skapa den perfekta skolan utifrån demokratiska grundprinciper. Detta år arbetar vi med att koppla digitalisering till demokrati och undersöker hur de påverkar varandra.

Har ni olika erfarenhet av digitala samarbeten?

– Ja, inte så mycket gällande den digitala kompetensen utan snarare när det gäller hur vi har organiserat den digitala miljön. På en del skolor har varje elev en dator och kan därmed snabbt komma i kontakt med andra, medan det på andra skolor finns datasalar med knapphändig internetaccess.

Hur har pandemin påverkat ert projekt?

– Under våren 2020 när länder stängde ner och flera gick över till hemundervisning pausade vi projektet för att prioritera andra arbetsuppgifter på respektive skola. Under detta läsår kommer vi inte att resa alls. Eftersom vi byggde upp ansökan utifrån att delar av projektet skulle ske i fysiska möten mellan både lärare och elever har vi justerat både tidsramar och uppgifternas utformning. Själva slutprodukten i projektet är dock ganska likt vår ursprungliga plan, men vi utnyttjar de fördelar som digitala möten kan ge. Vårt projekt kommer att slutföras digitalt.

Fakta Erasmus+ strategiska partnerskap skola mellan skolor:

Programmet ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om att utveckla och stärka nätverk, öka sin förmåga att verka på internationell nivå samt dela och utmana idéer och metoder.

Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.