Varför inte låta eleverna få göra sitt gymnasiearbete i ett utvecklingsland på temat hållbarhet? Den tanken var början till utbytet mellan Berzeliusskolan i Linköping och en gymnasieskola utanför Nairobi. Genom fältarbete om vattenrening, sophantering och utrotning av elefanter har eleverna fått insikter för livet. ”Förändring börjar i mötet mellan människor”, säger Elisabet Göland, koordinator.

Vilka är ni?

– Berzeliusskolan är en gymnasieskola i Linköping som erbjuder högskoleförberedande program inom teknik och naturvetenskap. Här går cirka 700 elever.

Vad innebar projektet?

– Svenska och kenyanska elever och lärare deltog i ett samarbetsprojekt om hållbarhet inom ramen för den svenska kursen gymnasiearbete och den kenyanska skolans Environmental Club. Projektet löpte under 2016 – 2017 och delfinansierades av Atlas partnerskap med 18 000 Euro.

Varför satsade ni på det här?

– Vi på Berzeliusskolan har som mål att utveckla lärandet för hållbar utveckling med utgångspunkt från FN:s globala hållbarhetsmål. Många av de stora miljöproblemen idag är globala. Att ha kontakt med människor från en annan kultur skapar förståelse för deras livssituation och är början till en förändring. Både de svenska och kenyanska ungdomarna får med sig nya perspektiv som de har med sig hela livet. Att vi kan erbjuda den här möjligheten ökar också kvaliteten i vår utbildning.

Vad gav projektet?

– Elever från våra program teknik/samhällsbyggnad och natur/samhällsinriktning arbetade tillsammans med de kenyanska eleverna med:

  • Vattenreningssystem och vattenkvalitet.
  • Utrotningen av elefanter och frågeställningar om tjuvjakt.
  • Hanteringen av sopor och skräp.

– Projekten började i Sverige under hösten då sju elever och tre lärare från Ngong kom till oss under 14 dagar. Under vårterminen var sedan tio svenska elever och fyra lärare på plats i Kenya under lika lång tid. Då genomförde eleverna studiebesök, intervjuer och enkätundersökningar. Ett långsiktigt resultat av projektet är att vår skola nu erbjuder elever möjligheten att åka till ett utvecklingsland för fältstudier i sitt gymnasiearbete. Vi har också anställt en förstelärare för att utveckla lärande för hållbar utveckling.

Vilken är de största nyttan för er?

– Eftersom de kenyanska ungdomarna bodde hemma hos de svenska eleverna kom de varandra nära. De hade till exempel många diskussioner om frågor som homosexualitet, abort, medias roll i samhället och rätten att få uttrycka sig fritt. I Kenya bodde vi på vandrarhem nära skolan. Vi blev hembjudna till en av pojkarna i gruppen och det var en ögonöppnare för våra svenska ungdomar. De fick en insikt om vad fattigdom kan innebära.

Har du råd till andra som vill driva projekt?

– Mitt tips är att först göra en förberedande resa. Vi finansierade vår genom genom programmet Atlas planering. Tillsammans med rektorn var vi en grupp lärare som åkte till Kenya. Där träffade vi lärarna på skolan vi skulle samarbeta med och gjorde en gemensam plan och budget. Vi besökte även FN:s lokalkontor i Nairobi. Det är bra att ha en lokal kontakt som kan hjälpa till med boende, transporter och annat. Det är också bra att vara fler som delar på arbetet så att projektet inte är beroende av en eller två personer.

Program: Atlas partnerskap

Vilka kan söka:
Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.