Internationella utbyten höjer elevers studiemotivation

Klara teoretiska gymnasium i Karlstad satsar på internationella projektresor för sina elever. ”De ger dem en stor motivation till att studera och höjer samtidigt skolans attraktionskraft”, säger rektor Andreas Johansson.

Sedan 2015 får alla elever på Klara teoretiska gymnasium i Karlstad möjligheten att delta i ett internationellt projekt.

Vilka är ni?

– Klara teoretiska gymnasium är Karlstads första friskola och har funnits sedan 2001. Skolan har cirka 400 elever och alla program är studieförberedande.

Berätta om projekt som ni har genomfört under åren

– Några av våra internationella satsningar är veckolånga studieresor med skolor i bland annat Rom, Valencia, Bordeaux och München. Vårt mest omfattande projekt är Projekt Afrika som innefattar tre veckor i Uganda och Rwanda. Vi har också programspecifika studieresor till London, Tokyo, Barcelona (film och foto) och Paris (designmässa).

– Uppgifterna under studieresorna varierar men det senaste projektet med våra europeiska vänskolor i ett Erasmus+projekt har gått ut på att utveckla elevers digitala kompetens. De har bland annat fått lära sig att fotografera, redigera bilder och designa webbsidor.

– Projektet har varit kopplat till skolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska program och slutresultatet blev en hemsida som fungerade som en reseguide till olika städer.

Varför satsar ni på internationella projekt?

– Det är viktigt att våra studenter får uppleva och studera andra kulturer på nära håll. Sedan 2015 får alla elever som vill möjligheten att delta i ett internationellt projekt, 2017 reste alla våra tvåor iväg på en resa. Under 2018 har vi besökt sju europeiska städer samt varit i Uganda, Rwanda och Japan. Nu har vi dessutom upptäckt Atlasprogrammen och försöker få igång ett samarbete med en skola i Liberia.

Vad ska projekten ge för resultat?

– Efter avslutat projekt får eleverna ett certifikat på att de har slutfört det och att det ingår i en av skolans kurser. De som genomför resor till afrikanska länder ska efter resan föreläsa om sina projekt.Andreas Johansson, rektor Klara teoretiska gymnasium, Karlstad

– Det uppstår många kulturkrockar under dessa utbyten. Detta får våra elever att tänka till och många gånger reflektera och uppskatta sin egen skolgång. De får helt enkelt perspektiv och inblick i olika kulturer.

– Projekten ger också våra lärare möjlighet att inspireras av andra länders pedagogik. I Frankrike såg vi till exempel stora skillnader i studierna. Där jobbar man mer praktiskt för att skapa motivation. Lärarna jobbar mer med lustinlärning, något som vi tog med oss in i vår egen undervisning. De hade också mentorsgrupper för sina elever, allt annat sköttes av annan personal. Lärarna kunde ägna sig fullt ut åt undervisning.

Vilken är den största nyttan med projekten?

– Resorna är kopplade till kurser på skolan, vilket ger en hög studiemotivation bland våra elever. Även deras självförtroende och driv i entreprenörskap ökar – de upptäcker att de är bra på det som de har i uppgift att göra under utbytena. Det har också visat sig att 80 procent av våra elever som deltagit i våra Afrika-projekt söker sig senare till arbeten som inkluderar arbete med mänskliga rättigheter eller freds- och konfliktforskning.

– Vi har ökat andelen förstahandssökande med 110 procent på tre år. En del av den framgången beror på vår satsning på internationella projekt och resorna har blivit en stor del av vår skolas verksamhet. Vårt samhällsprogram behöver dessutom få in fler kreativa inslag och då är det perfekt att söka samarbeten inom Erasmus+.

– Vinsten med att åka till ett annat land är också att vi lärare får inspiration från kollegor och vi får uppleva annan pedagogik.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Detta går inte att genomföra utan eldsjälar. Projekten blir en smula personberoende och man kan behöva jobba för att övertyga till exempel rektor om att skolan kan lyfta med hjälp av ett internationellt utbyte.

– Det kostar en del i början med satsningen kan öka skolans attraktionskraft. Det skapar gemenskap bland studenter och lärare och de studenter som kanske inte är så teoretiskt lagda kan visa sig vara grymma på det sociala. Dessa projekt ger medvetenhet och är en ögonöppnare för många.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor, Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer, Erasmus+ mobilitet skola och Atlas. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

För vårt senaste projekt fick skolan 81 448 euro fördelat på fem skolor.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ strategiska partnerskap?

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan.

Bild till höger i texten: Andreas Johansson, rektor på Klara teoretiska gymnasium i Karlstad.