Lyssna

Lärarutbyte ökade intresset för nordiska språk

Flera tusen elever från tre skolor i Sverige, Danmark och Island har fått undervisning i nordiska språk av lärare från varandras skolor. Allt tack vare ett lärarbyte inom ramen för Nordplus junior!

Lärarutbyte ökade intresset för nordiska språk.jpg

Patrik Finnberg och Jennica Petré, lärare på Hagagymnasiet i Norrköping.

Hagagymnasiet har arbetat med lärarutbytesprojektet med hjälp av medel från utbytesprogrammet Nordplus Junior i snart tio år. Varje år gör skolan en ny projektansökan med vissa justeringar i upplägget.

Det senaste året har tre lärare från Hagagymnasiet, två lärare från Odense i Danmark och en från Akureyri på Island, besökt varandras skolor under en veckas tid. Lärarna undervisar på sina egna språk, med undantag för den isländska läraren som pratar danska – något som många gymnasieelever på Island studerar.

– Det har varit ett stabilt projekt, säger Patrik Finnberg, lärare i svenska och religion på Hagagymnasiet. Vi har anpassat upplägget efter våra kursplaner – de danska lärarna träffar våra elever i årskurs 2 och undervisar i nordiska språk. Den isländska läraren träffar elever i årskurs 3 och tar då bland annat upp språkhistoriska aspekter med exempel från isländskan.

Intresset för nordiska språk växer

Målet med projektet har både varit att öka lärarnas och elevernas kunskaper i nordiska språk. Varje klass har fått undervisning av de inresande lärarna i utbytet under två lektioner. På Hagagymnasiet avslutas undervisningen med att eleverna fördjupar sig i nordiska språk och sedan skriver en uppsats om det.

– Vi kan se att utbytet gör eleverna mer intresserade av nordiska språk, säger Patrik Finnberg. Det har lyft undervisningen och vi märker att eleverna skriver mer levande efteråt.

Jennica Petré är också svensklärare på skolan och berättar att för lärarna innebär projektet kompetensutveckling:

– Det är väldigt värdefullt att träffa kollegor från andra länder. Vi ser till att så många som möjligt som undervisar i svenska hos oss får åka till Danmark och Island. Under veckan som lärarna är här ser vi också till att gå ut och äta tillsammans och diskutera projektet och hur vi kan utveckla det framåt.

Kultur en viktig del av samarbetet

När de svenska lärarna undervisar på Island pratar de alltså svenska, men håller sig till ett enklare ordförråd. Även om många isländska elever läser danska, kan ibland motivationen tryta.

– Det här projektet blir också en del i den isländska lärarens projekt för att få elever att se fördelarna med att läsa danska – de ser att om de kan danska så kan de prata med hela Skandinavien, säger Patrik Finnberg.

– Det är unikt att vi i Norden kan åka till varandras länder och kommunicera med varandra på våra språk, säger Jennica Petré. Vi är ju ganska lika, och på senare år har det till exempel kommit flera tv-serier som får eleverna mer intresserade av grannländernas kultur. Men den stora grejen är att det här utbytet har gett oss högre måluppfyllelse och mer motiverade elever och det är jätteroligt!

Mer läsning

Om programmet Nordplus junior

Utskott: Ge unga mer av Norden i skolan! (Nordiskt samarbete)