Efter ett besök i Italien och Swedish Emilia Romagna Network tog Motala kommun beslutet. Tillsammans med kollegor i Europa vill Yvonne Larsen, verksamhetschef inom utbildningsförvaltningen, skapa en modell för bättre utelärmiljöer på förskolor.

Yvonne Larsen, verksamhetschef inom utbildningsförvaltningen i Motala kommun

Motala kommun vill ta fram en modell för ”nya” förskolegårdar. Förhoppningen är att den ska ge ökad kunskap om och användning av förskolornas pedagogiska lärmiljöer utomhus för att främja barns utveckling och lärande.

– Det här är ett konkret projekt och det är väldigt roligt att vi kan ta fram en modell för hur en bra pedagogisk utelärmiljö ska se ut. När vi är färdiga kan modellen spridas vidare till andra förskolor och kommuner, säger Yvonne Larsen.

Projektet ingår i programmet Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer som ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten. Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka.

Två förskolor får nya utelärmiljöer

Utmaningen för alla inblandade blir att ta fram ett koncept som bygger på läroplanen.

– I Motala kommun är vårt fokus likvärdighet och kvalitet i utbildning och där ingår även utomhusmiljöer. Ytterst handlar det om att barnen ska ges förutsättningar att utvecklas, säger Yvonne Larsen.

 Utmaningen ligger också i att partnerorganisationerna är olika och det är också ett av syftena i arbetet.

– Vi ska lära av varandra och respektive organisationer ska berika varandra. I andan av EU´s motto ”united in diversity”, förklarar Yvonne Larsen.

 Yvonne Larsen ska i projektet, som har titeln ”Developing innovative learning contexts in preshools outdoor spaces”, samarbeta med sex partners: Linköpings universitet, CARDET på Cypern, SERN, kommunerna  Casalgrande och Scandiano i Italien samt Daugavpils i  Lettland

– Nu bjuder vi in till ett första projektmöte då vi träffar alla samarbetspartner här i Motala. Projektet löper på 36 månader. Vi ska  diskutera vem som gör vad och tidsplan för olika aktiviteter. Vi har 44 förskolegårdar och vi börjar med att förbättra två av dem, säger Yvonne Larsen.

Har du tips på hur man skriver en bra ansökan?

– Var ute i god tid. Ha ett tydligt mål med vad du vill uppnå. Luta ansökan mot styrdokument, grunduppdrag och koppla det till aktuell forskning. Ta hjälp med att skriva bra formuleringar, vi har haft stort stöd av SERNs sekretariat som har ett brett nätverk. De har också hjälpt till med att formulera delar av innehållet i ansökan.

 Hur mycket får ni i bidrag?

– 289 706 euro

Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan olika typer av organisationer gav finansiering. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.