Lyssna

Nordplusprojekt gjorde gymnasieelever till klimataktivister

Ungas engagemang i klimatfrågan ökar och det har gymnasieskolan YBC tagit fasta på. Skolan driver nu ett treårigt projekt för att skapa en bättre framtid tillsammans med en norsk och en dansk skola.

Elever från YBC på en Nordplusdag våren 2021. Foto: Fredrik Lindvall Dejert.

YBC, Young Business Creatives, är en kommunal gymnasieskola i Nacka utanför Stockholm. Skolans vision är ”Vi ska förändra världen” och har en inriktning mot entreprenörskap och kreativitet. Skolan är sedan 2014 medlem i det internationella nätverket Changemaker Schools (bakom det finns organisationen Ashoka som stödjer olika initiativ inom socialt entreprenörskap över hela världen).

– Genom nätverket hade vi redan kontakt med Nordahl Grieg Vidergående Skole i Bergen och Örestad gymnasium i Köpenhamn, säger Oskar Sjögren, rektor på YBC. Vi ville utveckla samarbetet och satsa på ungas driv för att skapa en bättre framtid. Därför ansökte vi om att göra ett besök på skolan i Bergen.

Skolans ansökan till Nordplus junior förberedande besök beviljades och mötet mellan lärare och rektorer från de tre skolorna hölls i Bergen i januari 2020. Mötet utmynnade i en gemensam ansökan till Nordplus junior för det treåriga projektet ”Nordiska Changemakerskolor antar utmaningen FN:s globala mål” – som även den antogs.

– Det var roligt och lärorikt att mötas över språkgränserna och vi pratade både om visioner för projektet och vad som var möjligt att genomföra, säger Ylva Broman, lärare i svenska och SO på YBC.

En klass från varje skola ingår i projektet som tar sikte på hur vi ska uppnå tre av FN:s globala mål för hållbarhet. Skolan har framför allt fått pengar från Nordplus för att kunna resa, något som har fått skjutas upp på grund av pandemin. Än så länge har eleverna bara kunnat ses digitalt.

Under det första året är det framför allt den svenska klassen som arbetat flitigt kring målet om att stoppa klimatförändringarna. Ylva Broman berättar:

– Vi vill vända elevernas engagemang till aktivism. Vi har arbetat med hur man skapar förändring hos sig själv och i sina levnadsmönster och lyfte upp det till vad samhället kan göra. Eleverna har genomfört olika aktioner, till exempel skapat reklamfilmer för Fältbiologerna och en second hand-affär, gjort en musikvideo för att uppmärksamma miljöförstöring och träffat lokalpolitiker för att höra vad Nacka kommun gör för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Reklamfilm fältbiologerna.jpg
En bild från klassens reklamfilm för Fältbiologerna.

Förhoppningsvis ska klasserna kunna ses i Bergen i mars 2022 för att jobba vidare med målet som handlar om hav och marina resurser. 2022 ligger fokus på hållbara städer och samhällen och då ska klasserna mötas i Köpenhamn. Trots att projektets första år inte blivit riktigt som planerat på grund av pandemin har det varit framgångsrikt:

– Det har gått över förväntan, vi har gjort en utvärdering och eleverna tycker att Nordplusprojektet är bland det roligaste de har gjort under året! De är stolta över slutprodukterna och trots det digitala upplägget och inga resor så har de till exempel fått Snapchat-vänner. Sedan har vissa saker varit svårt – som språkförståelse och digitala möten, säger Ylva Broman.

- Konkret har vi fått arbeta med vår vision för att förändra världen och fått ökad förståelse för nordisk kultur och språk, säger Oskar Sjögren. Det är coolt att se att våra skolor är lika och att jobba med ett gemensamt projekt. Vi vill visa att ungdomars åsikter är otroligt viktiga och att de kan göra skillnad här och nu.

Besök projektsajten för att se elevernas filmer och texter

En grönare framtid – tema för Nordplus

Projektet som YBC jobbar med faller inom ramen för Nordplus programmets fokusområde En grönare framtid. Det innebär att UHR uppmuntrar ansökningar för projekt som håller sig inom temat samt och knyter an till de utvecklingsbehov som skolan har.

Hållbarhet och integration i nordisk vision, Nordplus fokusområde