Erasmus+ nya långsiktiga ackreditering gör det möjligt för Nynäshamns kommun att kunna fördjupa sig i projekt på ett annat sätt än tidigare. ”Vi kan skapa en långsiktig plan för stora delar som vi bryter ner i olika delprojekt för att nå ut till så många som möjligt”, säger Tina Persson, skolchef för kommunens förskolor.

Kommunens planering för att genomföra utbyten i Europa och utveckla kompetensen hos personal och elever har redan startat för Tina Persson. Efter sommaren ska hon delta i ett veckoseminarium i Italien. Hon och hennes kollegor kommer under vistelsen att besöka förskolor och ta del av föreläsningar inom Reggio Emilia filosofin. Sin nya kunskap tar de sedan med sig in i Nynäshamns egna projektmål.

Den långsiktiga ackrediteringen möjliggör en fördjupning som inte gick tidigare, berättar Tina Persson.

– Nu planerar vi för att kunna hålla digitala föreläsningar med inbjudna pedagogiska ledare från Italien och i nästa projektomgång vill vi ta kontakt med Island som har ett pedagogiskt förhållningssätt som vi tycker är intressant, berättar Tina Persson.

Vilka fördelar finns det med en långsiktig ackreditering?

– Den största fördelen är att det finns tid till fördjupning och att alla ”omkring-uppgifter” endast behövs lämnas in en gång. Ett exempel på det är uppgiften om hur konsortiumet ser ut och våra kontouppgifter.

Var det svårt eller lätt att söka denna nya ackreditering?

– Det var mycket som skulle fyllas i men när vi väl hade kontroll på strukturen så gick det rätt lätt. Men det behövs tid för att göra det här så att det blir bra. Vi deltog på vägledande seminarier och de har varit väldigt nyttiga och hjälpsamma för oss när vi ansökte.

– Vi har också kunnat ringa och rådfråga när vi inte förstått och blivit väl mottagna av UHR, något som också har underlättat vårt arbete.

Ackreditering för långsiktig planering

Från och med 2020 kan skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmus ackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Erasmus+ ackreditering för långsiktig ackreditering