Vilka problem har ungdomar i Grekland, Spanien och Ungern och har vi liknande i Sverige? Svaren hittar Procivitas elever med hjälp av ett Erasmus+ projekt. ”De behöver utveckla sina sociala och medborgerliga kompetenser”, säger läraren Frida Wretlind Ekberger.

Logga som visar Procivitas projekt

Projektet Educating citizens: Learning democracy through social action handlar om att elever ska känna sig delaktiga i samhället och känna att de kan göra något åt de utmaningar som de ser i sitt närområde.

Vilka är ni?

– ProCivitas Privata Gymnasium är en gymnasieskola inom Academedia. Skolan startade i Stockholm 2017 men vi har funnits i över 20 år i södra Sverige. Våra program och inriktningar är samhällsvetenskap, entreprenörskap och ekonomi.

– Våra partners i projektet är IES do Castro i Vigo, Spanien, 1st Lyceum of Rhodes - Venetokleio på Rhodos, Grekland och Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola i Szeged, Ungern.

Berätta om ert projekt

– "Educating citizens: Learning democracy through social action" handlar om att få våra elever att känna sig delaktiga i samhället och att faktiskt göra något åt de utmaningar som de ser i sitt närområde. Vi vill att de ska lära sig att interagera effektivt och konstruktivt med andra, tänka kritiskt och agera på ett socialt och demokratiskt ansvarsfullt sätt. Bli aktiva medborgare i ett hållbart samhälle.

– Alla elever har gjort en kartläggning över sitt samhälles utmaningar och problem. De skickade sin utmaning vidare till en av de andra partnerskolorna för att få förslag på vad som skulle kunna testas för att få till en förändring. En riskbedömning av den aktionen togs fram och lösningar på eventuella risker.

– I Spanien jobbar eleverna med att hjälpa barn som bor i familjer med låg inkomst att få lunch under loven. Det är ju högaktuellt just nu när alla skolor är stängda. I Grekland är problemet mäns våld mot kvinnor i hemmet i fokus. I Ungern vill de uppmärksamma hemlöshet och våra elever De svenska eleverna vill göra något åt ungdomars psykiska ohälsa. Den ökande trenden att unga tar droger för att dämpa ångest har fått dem att skapa ett Instagram-konto som handlar om att våga prata om att man mår dåligt och att det finns hjälp att få.

Varför satsade ni på just det här?

– Att få jobba i ett projekt där man rustas med konkreta verktyg för att förändra samhället och känna att ens röst är hörd tror jag är väldigt värdefullt. Att dessutom få göra det tillsammans med ungdomar från andra länder i Europa vidgar ju verkligen elevernas vyer och ger dem nya perspektiv. De behöver utveckla sina sociala och medborgerliga kompetenser.

Programmet Erasmus+ strategiska partnerskap ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om att utveckla och stärka nätverk, öka sin förmåga att verka på internationell nivå samt dela och utmana idéer och metoder. Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan kan söka.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Att våra elever förstår att vi har olika utmaningar och olika förutsättningar att påverka våra samhällen. Vissa länder förlitar sig mer på medborgerliga initiativ medan vi i Sverige förväntar oss att någon annan tar tag i problemen. Våra partnerskolor har alla sina utmaningar när det kommer till demokrati och just därför har det blivit väldigt spännande möten. Vi har inte bara visat upp det bästa ur våra samhällen utan också vågat berätta om dess utmaningar och hjälp varandra att hitta lösningar!

– Att lyssna på elevernas bild av utmaningarna i samhället är väldigt givande. Det är så roligt att ta in samhället i klassrummet på det här sättet! Vi ska tänka själva och jobba mer medvetet. I Sverige tar vi kanske för givet att "någon annan" löser problemet, det vill det här projektet ändra på!

– För mig som lärare har det öppnat upp för hur jag kan arbeta och vilka metoder jag kan använda mig av i min undervisning. Vi kommer att sätta ihop en metodbok där vi samlar olika metoder för lärare som vill undervisa i aktivt medborgarskap.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det är svårt att konkretisera resultaten, det handlar mer om att medvetandegöra. Det tar tid men är en viktig pusselbit i undervisningen. Medborgerliga kompetenser är inget som direkt betygssätts. Därför kan det vara svårt att hitta tid i kurserna för ett sådant här projekt men det måste få finnas möjlighet att jobba även med dessa kompetenser.

Hur kommer ni sprida era erfarenheter?

– Alla länder sprider projektet i sina sociala kanaler och när projektperioden är över kommer vi att sprida vår metodbok. Den kommer att vara tillgänglig för alla som är intresserad av nya metoder för att aktivera studenter. Vi hoppas kunna bjuda in våra partnerskolor till ProCivitas Stockholm i höst, då hoppas vi också kunna ha vår metodbok klar!

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Mina bästa råd är att gå från planering till handling ganska så snabbt. Annars finns det en risk att man tappar elever på vägen som behöver konkreta verktyg. Använd er också av eTwinning, där fick jag idén till projektet. Jag efterlyste samarbetspartners och det blev en lyckad matchning.

Fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet Erasmus+ strategiska partnerskap. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

112 000 euro

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ strategiska partnerskap?

Skolor (förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan) kan söka.

Finns det fler program för skola och förskola?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning