Projekt över landsgränser flyttar elevers inre gränser

Att hitta sätt att minska koloxidutsläppen var bara ett av syftena med Nacka Gymnasiums utbyte med skolor i Danmark, på Island och i Estland. Elevernas samarbete med ungdomar från andra länder gjorde också att de växte som individer.

”Man behöver inte vara en skola med internationell inriktning för att göra ett utbyte över gränserna”, säger Silvije Cvijetic, lärare och koordinator för projektet.

Vilka är ni?

– Nacka Gymnasium har 2 150 elever och är ett av Storstockholms största gymnasier. Här finns ett brett urval av både yrkes- och högskoleförberedande program.

Vad innebar projektet?

– Fyra skolor i Norden och Baltikum deltog i ett utbytesprojekt för totalt 108 studenter och 12 lärare på naturvetenskapliga programmet. Förutom Nacka gymnasium deltog skolor från Danmark, Estland och på Island. Projektet pågick 2015 – 2016 och finansierades av Nordplus junior med 54 060 euro.

Varför satsade ni just på det här projektet?

– Projektet var ett samarbete mellan de fyra skolorna för att hitta nya sätt att minimera koloxidutsläppen i skolorna och deras närområde. Men syftet var större än så. Det handlade också om att förbättra språkkunskaper och få ett kulturellt utbyte. Förutom att delta i undervisningen hos värdskolorna, besöka lokala kraftanläggningar, studera gröna stadsdelar och genomföra gemensamma experiment fick eleverna också vara en del av vardagen i ett grannland. De bodde hos värdfamiljer, fick nya vänner och därmed större förståelse för omvärlden. Man kan säga att syftet ytterst var att få bättre framtida samhällsmedborgare.

Vad gav projektet?

– Varje utbyte har haft inverkan på flera olika kompetenser för eleverna, till exempel problemlösning, ökade färdigheter inom IT, matematik, ledarskap och kreativitet. En av de viktigaste utmaningarna var att försöka flytta på de personliga gränserna hos varje elev. När de under kort tid måste samarbeta och samverka med ungdomar från andra kulturer växer de som människor. Det ger nya erfarenheter och insikter som man inte kan lära sig av en skolbok.

Vilken är den största nyttan?

– Det finns fördelar på många nivåer. I första hand är ett utbyte över gränserna till för att eleverna ska utvecklas i så hög utsträckning som möjligt. Den viktigaste kunskapen har inte med det teoretiska att göra. Genom att få nya erfarenheter ökade självförtroendet och ungdomarna växte som individer.

– Dessutom ledde projektet till ett fördjupat samarbete mellan olika lärare. De har kunnat vidreutveckla och anpassa de pedagogiska metoderna till olika grupper, särskilt inom vetenskaplig undersökningsmetodik. Lärarna har också delat med sig av olika laborativa arbetssätt, inte minst i de naturvetenskapliga ämnena.

Har du råd till andra som vill driva projekt?

– Jag rekommenderar alla som funderar på ett sådant här projekt att inte låta det stanna vid tanken utan att också göra verklighet av det. Ta steget och börja med att försöka hitta samarbetspartners i andra länder. Utse en koordinator i varje land och se till att integrera projektet i undervisningen i flera ämnen. Då är ni fler som hjälps åt. Det är värdefullt för eleverna att få växa i mötet med människor med andra bakgrunder och erfarenheter.

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?
– Genom programmet Nordplus Junior.

Hur stort bidrag fick ni?
– 54 060 euro. 

Vem kan söka finansiering till Nordplus Junior?
– Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för både högskoleförberedande utbildningar och yrkesprogram. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar i projektet

Finns det fler program för skola och förskola?
– Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: 

Skola

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning