Lyssna

Projekt resulterade i en bok om hälsoutbildning för barn

Förskolor från fem länder i Norden och Baltikum har tagit fram ett pedagogiskt verktyg för att undervisa barn i ämnet hälsa. "Vi använder det för att uppmuntra barn och deras föräldrar till en hälsosam livsstil", säger Alvina Maasik, rektor för Tallin Arbu Kindergarten i Estland.

Två barn på en isländsk hed

Foto: Yadid Levy/Norden.org

Förskolor från Estland, Finland, Island, Lettland och Litauen samlades i ett Nordplus junior-projekt med målet att ta fram pedagogiska metoder och verktyg som integrerar Sebastian Kneipps filosofi om ett hälsosystem med de fem elementen vatten, rörelse, örter, känslor och hälsosam kost. Tillsammans ska de bidra till ett balanserat förhållande mellan ansträngning och avslappning i vardagslivet.

– Vi introducerar barnen till fysiska aktiviteter som innehåller frisk luft och natur. Även barnens familjer uppmuntras till fysisk aktivitet, berättar Alvina Maasik, rektor för förskolan Arbu Kindergarten i Tallin och den som har varit huvudansvarig för projektet.

Barnen tar ansvar för sin hälsa

Under projektets gång har barnen bland annat introducerats för varandras matkulturer och traditionella danser. Lärarna uppmuntrade dem också till att använda sin egen fantasi och kreativt tänkande för att vara mer aktiva.

Besöken i varje deltagande land var en viktig del av projektet. Att se vardagen på varje förskola gav alla en djupare förståelse för lokala prioriteringar och utmaningar. Vid varje möte förberedde värdskolan en presentation om sina aktiviteter och föräldrar och lokalsamhället blev informerade om projektet.

– Den finska förskolan Annila Ry skapade till exempel ett pedagogiskt spel om sötvatten som alla lärde sig och som kommer att fortsätta spelas. Det sista mötet hölls i Estland och handlade om att dra slutsatser: var var vi, var är vi, vart ska vi?, berättar Alvina Maasik.

En bok om hälsoutbildning för barn

Projektet resulterade i det metodiska verktyget ”Den bästa hälsoboken för barn”. Den kommer att användas för att främja och distribuera en mångsidig hälsoutbildning för barn, inte bara i de deltagande förskolorna utan också av andra liknande institutioner som är intresserade av ämnet från olika länder.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Förutom boken vi har tagit fram är det utbytet av undervisningsmetoder och delningstekniker mellan oss lärare. Det kommer att motivera oss till att använda nya tekniker och ökar kapaciteten hos personalen att förbättra sina befintliga pedagogiska verktyg. Kommunikationen i projektet skedde på engelska, vilket har förbättrat alla deltagares språkkunskaper, säger Alvina Maasik.

Hur sprider ni era erfarenhet vidare?

– Vi planerar att översätta boken till alla deltagarländernas språk så att vi kan sprida det bredare bland lärare. Våra resultat kommer att delas mellan förskolor i partnerländerna genom interna seminarier och bred utvidgning på förskolans webbplatser. Vi kommer att skriva artiklar i lokala tidningar och tidskrifter och vår webbplats kommer att vara öppen för alla.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Ja, investera i intressanta projekt som syftar till barns mångsidiga utveckling och som engagerar både lärare och föräldrar till att delta aktivt. Det är också viktigt att ha ett partnerskap med ett team av likasinnade människor som vill göra verklighet av idéer.

Varifrån fick ni finansiering?

– Från programmet Nordplus junior

Nordplus junior

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka söka bidrag för samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Nordplus junior