Lyssna

Ett Erasmus+projekt gav lärare från sex europeiska länder nya alternativa undervisningsmetoder och höjde elevernas digitala och sociala kompetens. ”Vi har redan nya verktyg och metoder för undervisning och vi har lagt med dem i vår verksamhetsplan”, säger Katrin Jahrehorn, lärare på Vasaskolan i Kalmar.

Katrin Jahrehorn, lärare på Vasaskolan i Kalmar.

Katrin Jahrehorn tycker att hennes elever har fått nya verktyg till att studera och kommunicera tack vare ett samarbete med skolor i Polen, Rumänien, England, Spanien och Turkiet.

Vilka är ni?

– Vasaskolan i Kalmar är en skola med förskoleklasser, år 1-9 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 670 elever. Skolan firade 100 år 2017.

– Vi som genomförde projektet "Developing abilities to socialize. Teaching and learning new perspectives by sharing" var Lena Palmgren, bildlärare och samordnare, Bitte Gudmundsson, SO-lärare, Francine Wallster, lärare i franska och spanska och Katrin Jahrehorn, lärare i franska, engelska och utvecklingslärare i Kalmar kommun.

Sex länder i Europa deltog i projektet, förutom Sverige var Polen, Rumänien, England, Spanien och Turkiet med i projektet.

Berätta om ert projekt

– Vi skapade en nio-stegsmodell som skulle utveckla våra elever socialt och kunskapsmässigt. Modellen byggdes på aktiviteter i enlighet med respektive lands kursplaner och  med utgångspunkt i CEFR (The Common European Framework of Reference). En aktivitet kunde vara en skattjakt där det digitala verktyget Geocaching användes för att bygga gruppkänsla och tillhörighet,  en annan aktivitet var "Let´s solve Math together” - en utmaning där eleverna jobbade med EPA- metoden när de löste matteproblem i varierande svårighetsgrad. 

I det kollegiala lärandet för lärare ingick kurser i bland annat geocaching, animation, green screen, eTwinning samt alternativa kollaborativa matematiklektioner. Lärarna har i projektet övat sig i att dela som en metod som de kan utveckla i sin undervisning. Ökningen av digitala program ökar och det förbättrar undervisning och inlärningsalternativen.

– Vi gjorde en resa per termin till respektive land, våra elever fick under en veckas tid bo i värdfamilj, gå i skola och delta i aktiviteter för att utveckla våra fokusområden. Under denna vecka hade mottagande land i uppgift att presentera sitt land, närområde och kultur. Vi besökte byar och städer som vi vanligtvis inte besöker, till exempel Los Hornachos - en bergsby i Spanien, förorter till Birmingham där två skolor besöktes och Deva, en stad i landskapet Transsylvanien i Rumänien. 

Varför satsade ni på det här?

– Det ger ett ökat engagemang i skolarbete med högre måluppfyllelse och faktiskt livsavgörande erfarenheter för vissa av våra elever. Vi ville också skapa plattformar för eleverna så att de kunde knyta nya vänskapsband och öka sitt sociala nätverk.

– Vi lärare ville utbyta erfarenheter samt underlätta för digitala lärmiljöer med en autentisk mottagare. Fokus låg på lärarprofessionen och projektet gav oss nya infallsvinklar på alternativa undervisningsmetoder.

Programmet Erasmus+ strategiska partnerskap ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om att utveckla och stärka nätverk, öka sin förmåga att verka på internationell nivå samt dela och utmana idéer och metoder. Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan kan söka.

Vad skulle projektet ge för resultat?

– Det förväntade målet var att våra elever skulle höja sin måluppfyllelse i alla ämnen genom att arbeta med självförtroende, självkänsla och motivation. Ett exempel kommer från Polen. En av deras elever hade inlärningssvårigheter. Hen vägrade att lära sig det engelska språket men efter ett av våra gemensamma möten förstod hen hur stor användning hen hade av att lära sig engelska och ändrade inställning. Eleven fick senare ett av de högsta resultaten i skolans nationella prov 2017.

Vilken var den största nyttan?

– Eleverna har fått nya verktyg till att studera och kommunicera. De har förbättrat sina baskunskaper och nyckelkompetenser under projektets gång. De kommer att praktisera sin kunskap och sina sociala kompetenser i skolan, i arbete och i livet.

– Vad som betraktas som största nyttan varierar säkert från person till person. Ur ett elevperspektiv tror jag att det är att få uppleva ett europeiskt land och kultur genom att bo i familj, gå i skola, få nya vänner och upplevelser. Efter projektet har många kvar kontakter via sociala nätverk och många har även besökt varandra.

– Ur ett lärarperspektiv drivs man av att se elever växa och utvecklas. Att kunna utveckla undervisningsmetoder med europeiska kollegor i nya sammanhang för att så många elever som möjligt ska nå varandra är en fin bonus.

Hur sprider ni er erfarenhet vidare?

– Genom muntliga presentationer, utställningar och föreställningar för föräldrar, kollegor och skolledningar. Vi har övat oss i digital kunskap och dokumenterat i text, bild och film och delat material på FB och genom mejl, Skype och annan social media.

– Vi lärare kommer att föra nyfunna kunskaper vidare till kollegorna och hänvisa till Twin Spaces plattform som innehåller dokumentation och all nödvändig instruktion till de aktiviteter som gjordes.  Medialt har projektet fått stor genomslagskraft, vi har figurerat i TV och tidningar i respektive land.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Det är viktigt att försöka få tid till sina projekt, för det tar mycket tid i anspråk både i organisation, genomförande och dokumentation. Men det ger fantastiska erfarenheter och möjligheter och öppnar dörrar till ökat lärande och en stor europeisk familj.

Snabba fakta

Varifrån fick Vasaskolan finansiering?

Från programmet Erasmus+ strategiska partnerskap skola mellan skolor. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick skolan från Erasmus+?

180 000 euro. Denna summa delades upp på respektive deltagarland för att täcka kostnaderna för att genomföra projektet.

Finns det fler program för skola och förskola?

- Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola 

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning