Gå till huvudinnehåll

“Vår tanke var att arbeta för en ökad tolerans mellan människor.” Det säger Zenita Nordberg, lärare på Brattebergsskolan i Öckerö, som arbetar med eTwinning-projektet Peaceful Horizons – C.O.M.P.A.S.S. Projektet vann Mevlana-priset för interkulturell förståelse – en av specialkategorierna i den europeiska eTwinning-tävlingen 2016.

I projektet, som inleddes 2013, samarbetar Brattebergsskolan med elva skolor i Turkiet, Tyskland, Spanien, Slovakien, Frankrike, Italien och Polen. Idén har varit att ge eleverna – som är i åldrarna tolv till femton år – möjlighet att ge sig ut på en virtuell resa genom Europa. Med hjälp av digitala kanaler har de fått berätta för varandra om livet hemma och i skolan, och om samhället, kulturen och traditionerna i sina olika länder.

- Genom att dela med oss av våra olika kulturer och liv ville vi att deltagarna skulle upptäcka den rikedom som Europa består av, säger Zenita Nordberg. Att de ska få en stolthet för den egna kulturen och en nyfikenhet på andras, och en insikt om att det finns många likheter mellan våra sätt att leva. Och att de skillnader som finns inte är ett hot.

Eleverna producerade material på engelska

Eleverna har varit delaktiga i projektet genom att, på engelska, producera material utifrån de olika temana. Inför varje projektområde var de med och bestämde vad de ville skulle representera sitt land eller sin region. Produktionen och utbytet av material har skett med hjälp av olika digitala verktyg. Allt från Powerpoint till program för filmproduktion och Glogster – ett verktyg för att skapa digitala posters – har använts. När klassen skulle ta sig an ett nytt verktyg var det samarbete som gällde.

- Jag lade ner en hel del tid på att utforska och lära mig hur det fungerade, men många av eleverna var medutforskare. Både elevernas och min egen digitala kompetens utvecklades på flera olika plan. Efterhand upptäckte jag att många av de mindre säkra eleverna insåg att det handlade om att våga, och deras tro på sin egen förmåga ökade.

Vad har eleverna mer lärt sig genom projektet?

- Deras kunskap om och förståelse för andra kulturer växte och det blev tydligare för dem att vi alla är en del av Europa. Dessutom har engelskan blivit ett mer aktivt språk i klassrummet, trots att jag inte undervisar i ämnet. Även i andra sammanhang har det blivit mer naturligt för eleverna att använda språket och vi har haft ett tätt samarbete med engelskläraren.

Vad har du som pedagog fått ut?

- Jag fick dels mer kunskap om hur andra skolor i Europa fungerar och arbetar. Den kunskapen har jag kunnat relatera till i min undervisning genom att ge verkliga exempel på hur livet kan vara på en annan plats. Dels förbättrade jag min engelska och utvecklade min digitala kompetens. Tidigare har jag försökt använda mig av den teknik jag är bekant med, men nu tvingades jag lära mig flera nya digitala verktyg under en relativt kort tid. Jag insåg att det inte är så svårt om man hjälps åt.

Varför tycker du att man ska jobba med eTwinning?

- Förutom all engelska och digital kompetens som eleverna utvecklar så är det väldigt spännande att få in världen i klassrummet. Min erfarenhet är att det oftast är lättare att få dem att verkligen ta sig an en uppgift i ett eTwinning-projekt, eftersom det då finns en verklig mottagare någonstans i Europa. Genom eTwinning fick vår skola och våra elever också kontakt med andra kulturer, och det kändes extra viktigt eftersom vi är en i stort homogen skola.

Zenita Nordbergs tips till dig som vill börja jobba med eTwinning

  1. Delta i ett projekt på ett tema som verkligen berör och engagerar dig som lärare. Då rycks man lätt med.
  2. Försök inte lösa allt själv, utan ta hjälp av eleverna när det gäller till exempel ny teknik. Det finns alltid någon som kan och dessutom tycker det är roligt att visa och lära andra.
  3. Det är viktigt att alla i klassen är så involverade som möjligt, så att projektet blir något som alla delar och som skapar gemenskap. Om en elev inte vill tala in en text på engelska så kan han eller hon gör något annat, som att redigera en film.

Om den europeiska eTwinning-tävlingen

eTwinning delar årligen ut ett antal priser i olika kategorier till väl genomförda eTwinning-projekt i Europa. Mevlana-priset för interkulturell förståelse ges till ett projekt som ökar medvetenheten och förståelsen hos andra genom att stärka internationell dialog med projektets deltagare i partnerländerna. Mevlana var en poet, mystiker, jurist och teolog på 1200-talet som vigde sitt liv och arbete åt att uppmuntra människor att förstå och överskrida etiska och kulturella gränser för att skapa en bättre värld.