Lyssna

Språk och kommunikation - särskilt viktigt efter pandemin

”Fælles rødder, fælles fremtid” är rubriken för ett Nordplussamarbete mellan Norge och Island som fokuserar på språk, kultur och historia. Enligt Marianne Bakke, lärare och skolledare på gymnasiet i norska Røros, har projektet bidragit till utveckling såväl för skolan som för lärare och elever genom nya sätt att tänka och fantastiska upplevelser.

Historisk vandring i Røros under det isländska besöket i mars 2023.

Røros är en stad i Trøndelag i mellersta Norge vars äldre stadskärna finns med på Unesco:s världsarvslista. Det är också en av Norges kallaste platser och det var här vinterscenerna i filmerna om Pippi Långstrump spelades in i slutet av 60-talet. Gymnasiet i Røros, Røros efterskole, är en liten skola med fina lokaler och modern utrustning där alla ungdomar i området går, berättar Marianne Bakke. Samarbetsskolan Mentaskólinn i Reykjavik är väldigt annorlunda.

– Det här projektet är ett av de första internationella projekten för oss efter pandemin så det kändes fint att börja med en skola i Norden. Mentaskólinn är en stor och respekterad skola i äldre byggnader där Islands presidenter och premiärministrar har gått. Det finns mycket som skiljer sig åt och Island är en exotisk plats för oss, men vi har också många gemensamma behov och liknande läroplaner.

Partnersök – förberedande besök – utbyten

Nordplus Marianne Bakke.jpgRøros efterskole och Mentaskólinn fick kontakt via Nordplus partnersök på nordplusonline.org. Projektet började med ett förberedande besök där parterna drog upp riktlinjerna för ett tvåårigt samarbete och har sedan fortsatt med både digitala möten och utbytesresor. Lärarna har fått nya kollegor i ett annat land och kunnat dela erfarenheter och idéer med varandra. Eleverna har utvecklats tillsammans såväl socialt och digitalt som kulturellt och språkligt. Att så här efter pandemin låta dem få resa och möta jämnåriga har varit fantastiskt, säger Marianne Bakke och fortsätter:

– Man lär sig mycket mer än man tänkt från början, men kanske inte alltid det man trodde.

Språk och kommunikation

Ett fokus för samarbetet är språk och kommunikation, ett tema som Marianne Bakke menar är särskilt viktigt för ungdomar som vuxit upp under pandemin. Språkkunskaper har också låg status i båda samarbetsländerna.

– Jag ville få eleverna att se på språk som något viktigt i livet. De som var med i Reykjavik fick kommunicera väldigt mycket. Det var både svårt och ovant för dem, men även om det blev en del engelska kunde de utforska det språkliga nordiska släktskapet som de bara läst om tidigare och lära sig mer om sina rötter.

Viktigt med det nordiska

Sagalitteratur och Nordic noir är två litterära genrer projektet arbetat med. Eleverna har även satt ihop en ordbok med nordiskt vardagsspråk. Det har uppstått en varaktig gemenskap och stolthet över det nordiska som Marianne Bakke tycker behövs som en motvikt till all amerikansk kultur.

– Det nordiska är viktigt. Vi behöver slå vakt om vår gemensamma kultur och demokratin. Förståelsen mellan våra länder är en styrka.

Vi behöver alltid mer kunskap om minoriteter

Trøndelag är också en del av Sápmi och många av eleverna på Røros efterskole har sydsamiska rötter. Däremot är det få som talar sydsamiska, ett hotat språk med bara några hundra talare idag. Skolan har ett särskilt ansvar för att främja sydsamiskan genom ett sydsamiskt språkcentrum och därför kom den in som en naturlig del i projektet.

– Vi behöver alltid mer kunskap om minoriteter och det är viktigt att uppmärksamma vilka språk vi faktiskt har i Norden. För islänningarna är det spännande. De saknar minoriteter på Island och är nyfikna på samiskan och den samiska kulturen.