Inspireras av projekt inom vuxenutbildning

Inspireras av organisationer och människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidarebildning i ett annat land kan göra för dig och för din organisation inom vuxenutbildning.