Lyssna

Internationalisering utvecklar organisation och individ

Hallå där…Camilla Winter, internationell koordinator på Vuxenutbildningen Borås, varför är internationellt samarbete och internationalisering viktigt? ”Det är ett verktyg för verksamhetsutveckling både på organisations- och individnivå. Vi är en del av EU, då ska vi ta tillvara möjligheten att påverka.”

Internationalisering är en del av utvecklingsplanen hos Vuxenutbildningen Borås och den ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna veta vad som händer inom utbildningssektorn på ett europeiskt plan är det viktigt med omvärldsbevakning, det kommer förr eller senare att påverka oss, menar Camilla Winter.

– Det är viktigt att internationalisering inte blir ett eget spår för sig utan är ett perspektiv och förhållningssätt som genomsyrar och utvecklar verksamheten precis som digitalisering. En förutsättning för det är att det finns en förankring i ledningsgruppen.

Nyttigt att att spegla sin verksamhet

Vuxenutbildningen Borås har till exempel valt att vara associerad medlem i organisationen EARLALL – European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning. Genom erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete i nära samarbete med andra organisationer får Camilla och hennes kollegor perspektiv på det dagliga arbetet.

– Det är bra att kunna spegla sin egen verksamhet i andras för att bryta invanda tankemönster. Vi har inte, som vi ibland tror i Sverige, bästa lösningen på allt.

Camilla Winter har en bred erfarenhet inom området allt sedan Sveriges EU-inträde 1995 men tjänsten som internationell koordinator på Vuxenutbildningen Borås har hon haft sedan 2018.

– Jag började då med att kartlägga behovet, som naturligtvis förändras över tid men viktigt är att det alltid är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete.

Under pandemin har inga elever på Yrkesvux eller studerande på Borås Yrkeshögskola genomfört sin praktik utomlands men Camilla Winter hoppas att det inom kort ska kunna bli verklighet igen. I framtiden kommer virtuellt lärande vara än mer aktuellt och ett pågående Erasmus+-projekt  handlar just om att utveckla sådana moduler.

Vilka internationella projekt har ni idag?

– Vi är med i fem olika Erasmus+-projekt och vi koordinerar ett av dem. Ett är ett mobilitetsprojekt inom yrkesutbildning och de andra handlar om erfarenhetsutbyte och innovation. Nu väntar vi besked på två inlämnade ansökningar där vi är partners.

Du är också en av Sveriges EPALE-ambassadörer och ingår i det nationella ECVET expert-teamet. Hur använder ni EPALE i er verksamhet och i projekten?

– Vi använder EPALE för inspiration men även för att hitta partners för samarbete. Just nu letar Särvux samverkanspartners för erfarenhetsutbyte.

Vilka fördelar ser du med plattformen?

– EPALE-plattformen utvecklas hela tiden och det är fantastiskt att det finns en mötesplats för vuxenutbildningsanordnare. Nu har EPALE nästan 95 000 medlemmar! Bra är att plattformen nu även vänder sig till yrkesutbildning, som är en stor del av vår verksamhet.