Lyssna

Ny kunskap från Europa ger både personal och studerande nya möjligheter

Praktikplatser utomlands för yrkesstuderande. En ny SFI- och yrkesutbildning där nästan alla studerande fått jobb. Stimulerad personal som sprider kunskap till fler. Det är bara några av effekterna av kompetensutvecklingen i Europa för personal inom Vuxenutbildningen i Sundsvall.

Tove Palin, skolledare, ansvarig för internationell verksamhet, Hans Ekman, internationell samordnare, Nina Lindberg, BoF-programmet, Pelle Broman, SYV- och yrkessamordnare, Fredrik Nilsson, specialpedagog.

”Jag kan inte nog hylla programmet Erasmus+ som bidragit ekonomiskt”, säger Hans Ekman, internationell samordnare.

Vilka är ni?

– Vuxenutbildningen i Sundsvall erbjuder en lång rad utbildningar och har runt 130 anställda och cirka 4 500 studerande.

Vad innebar projektet?

– Att 20 personal, skolledare, pedagoger och studievägledare deltog i kurser och konferenser i andra EU-länder, som Spanien, Skottland och Nederländerna från höstterminen 2016 till vårterminen 2017. Projektet delfinansierades av Erasmusprogrammet med 320 000 kronor.

Varför satsade ni på det här?

– Till Vuxenutbildningen kommer ständigt nya studerande med olika bakgrund, både svenskar och utlandsfödda. Det är viktigt att ge varje studerande en så bra utbildning och start som möjligt. Eftersom det bedrivs för lite forskning i Sverige kring vuxenutbildning har skolan sett det som angeläget att vända blickarna mot andra länder i Europa, för att kunna ta del av nya rön och erfarenheter och för att skapa nätverk och utbyten.

– Sedan 2014 har skolan en långsiktig och politiskt beslutad strategi att satsa på utlandsförlagd kompetensutveckling för personal och praktikplatser för studerande. Kommunen har avsatt pengar och vi söker extra medel från Erasmus+.

Vad gav projektet?

– För varje år som går ser vi att den utlandsförlagda kompetensutvecklingen hela tiden tillför vår organisation nya kompetenser, idéer och lärandeformer. De största effekterna av utbytena 2016 - 2017 är tre projekt:

  • En skolledare var i Madrid på ett symposium för studie- och yrkesvägledare. Det har inneburit att vi nu har ett samarbete med en spansk vuxenutbildningsorganisation.
  • Två skolledare var i Skottland på aktiviteten jobbskuggning. Det har lett till att vuxenutbildningen i Sundsvall nu har startat projektet ”Kom i studier” utifrån kunskap från universitetet i Edinburgh.
  • Två skolledare var i Nederländerna och har hämtat modeller för hur vi nu jobbar med flera yrkesutbildningar för SFI-studerande.

Vilken är den största nyttan för Vuxenutbildningen i Sundsvall?

– Den största nyttan är den kompetensutveckling som sker på bred front inom vuxenutbildningen. För att sprida kunskapen vidare har vi bland annat internationella dagar för personalen och andra former av möten där vi lär och inspireras av varandra.

– Jag vill också lyfta fram vår SFI-utbildning med integrerad yrkesutbildning. Det förkortar vägen till anställning. I den första gruppen som gick ut från var 17 av 20 studerande anställda inom två månader. Det är vi jättestolta över. Utbildningen är en direkt följd av utbytet vi gjorde i Holland.

Har du råd till andra som vill driva projekt?

– En utmaning ligger i att skapa trygghet så att så många som möjligt av de anställda önskar delta i utbildning utomlands. Det kan finnas spärrar man inte tänker på hos personalen. Förutom den sociala situationen kanske man undrar, duger min engelska, vågar jag åka? Därför är det viktigt att sprida information, till exempel genom möten då de som varit på fortbildning utomlands får berätta. Det kan leda till tanken ”kunde de så kan väl jag”.

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?

Genom programmet Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning.

Hur stort bidrag fick ni?

320 000 kronor. 

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning?

Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande.

Finns det fler program för vuxenutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: 

Skola

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning

Bild: Tove Palin, skolledare, ansvarig för internationell verksamhet, Hans Ekman, internationell samordnare, Nina Lindberg, BoF-programmet, Pelle Broman, SYV- och yrkessamordnare, Fredrik Nilsson, specialpedagog.

Fotograf: Maria Eilertsen