Lyssna

Större livskvalitet för personer med demens genom europeiskt samarbete

När personer med demens får uppleva miljöer från sina unga år börjar de ofta minnas. Det ville Jamtli friluftsmuseum utveckla. Tillsammans med muséer och universitet i Europa och genom ekonomiskt stöd från Erasmus+ har de nu skapat utbildningar för anhöriga och vårdare. ”Vi kan inte stoppa sjukdomen men vi kan skapa livsglädje”, säger Henrik Zipzane, museichef.

Henrik Zipzane, museichef på Jamtli friluftsmuseum.

Vilka är ni?

– Jamtli i Östersund är ett av Skandinaviens största muséer. Här finns historiska byggnader, ett historieland och en stor samling av föremål och konst.

Vad innebar projektet?

– Projektet AHA (Active Ageing and Heritage in Adult learning) pågick under fyra år och handlade om att skapa bättre livskvalitet och lärande för personer med demens och deras anhöriga. Projektet finansierades av Erasmusprogrammet med 291 403 euro. Deltagare var fem muséer och tre universitet i Europa:

  • Jamtli och Linnéuniversitetet i Sverige
  • Den Gamle by och Aarhus Universitet i Danmark
  • Beamish-muséet och Newcastle University i Storbritannien
  • Lillehammer museum i Norge
  • Open Air Museum i Ungern

Varför satsade ni på det här?

– På Jamtli finns hus med inredning från 1940-, 1950- och 1960-talen. Här kan man se porslin, bonader, möbler och höra musik från den tiden. När personer med demens får uppleva detta kan de ofta känna igen sig och börja prata med till exempel vårdare eller varandra. Det är otroligt att se. Vi på Jamtli har jobbat med minnesträning på det här sättet i många år men ville professionalisera arbetet.

Vad gav projektet?

– Tillsammans med de andra deltagarna genomförde vi 200 besök med minnesträning för dementa. Vi utförde 40 besök var på ett sätt som vi lagt upp på samma sätt. Efter utvärdering och diskussioner resulterade projektet i en bok och två utbildningar för vårdpersonal och anhöriga. Nu kan de arbeta vidare med det här hemma eller på sitt boende.

Vilken är den största nyttan för muséet?

– Långsiktigt skapar projektet trygghet för de anställda som arbetar med besök för minnesträning. Medan vi tidigare arbetade mer på känsla och egna erfarenheter har vi nu tillsammans med de andra museerna och universiteten inhämtat mer kunskap. Tillsammans har vi skapat en metod som är förankrad i projektet. Vi har också ett nätverk av personer och verksamheter i Europa som har samma erfarenheter som vi. Det gör att vi kan stötta varandra.

Har du råd till andra som vill driva projekt?

– Det finns nog en del som tycker det verkar krångligt att söka bidrag till sådana här projekt. Men det är i så fall en myt. I början måste man förstås lägga lite längre tid men sedan går det lättare. Det är en förmån att få möjlighet att driva ett projekt och samarbeta över gränserna. Det är bra för hela Europa att vi samarbetar och lär av varandra och det leder till större kvalitet lokalt.

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?

Genom programmet Erasmus+ strategiskt partnerskap vuxenutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

291 403 euro.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ strategiskt partnerskap vuxenutbildning?

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande.

Finns det fler program för vuxenutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: 

Skola

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning