Lyssna

Inspireras av projekt inom vuxnas lärande

Inspireras av organisationer och människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidarebildning i ett annat land kan göra för dig och för din organisation inom vuxnas lärande.

Så har andra gjort