Lyssna

Internationellt samarbete ska förbättra kvinnors integration

Tillsammans med flera europeiska länder ska Internationella kvinnoföreningen i Malmö ta fram ett träningsprogram som hjälper utlandsfödda kvinnor att lättare integreras i det svenska samhället. Projektet kallar de för Social Media Sisterhood.

Graça Gonçalves, Marta Tybura, Erika Conchis, Tatjana Ristovski, Irina Druta, Mia Norling och Josephine Renström från Social Media Sisterhood.

Graça Gonçalves – AidLean, Portugal, Marta Tybura – STePS, Italien, Erika Conchis – Inova, Storbritannien, Tatjana Ristovski– IKF, Sverige, Irina Druta – IKF, Sverige, Mia Norling – WiTEC, Sverige, Josephine Renström – WiTEC, Sverige.

Vilka är ni?

– Internationella kvinnoföreningen startades 1970 av kvinnor från andra länder som jobbade på Kockums i Malmö. De ville träffa svenska kollegor för att lära sig det svenska språket och förstå det svenska samhället. Föreningens värdegrund är att verka för ett jämlikt samhälle.

Berätta om ert projekt

Social Media Sisterhood, SMS, är ett europeiskt samarbetsprojekt inom Erasmus+ strategiska partnerskap som startade 2017. Tillsammans med ett flertal europeiska länder arbetar Tatjana Ristovski och Irina Druta från Internationella kvinnoföreningen i Malmö, IKF Malmö, med att ta fram ett träningsprogram för kvinnor som är immigranter eller flyktingar så att de lättare kan integreras i det svenska samhället.

Samarbetspartners i projektet är bland andra AidLearn, ett företag i Portugal som fokuserar på att förbättra kompetenser hos den portugisiska befolkningen, Inova i Sheffield, England, som ger träningsprogram med fokus på individualitet och lika möjligheter och är finansierat av europeiska kommissionen.  Ytterligare partners i projektet är StePS i Italien och WiTEC från Sverige.

Varför satsade ni på det här?

– Kvinnorna behöver medieträning för att lyckas med sin sociala integration. De behöver nätverk för att till exempel söka jobb eller få access till olika slags tjänster. Sociala kanaler och mobilen blir verktyg för att lära sig det svenska språket så snabbt som möjligt och snabbare kunna bli en del av det svenska samhället.

Programmet Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra aktiviteter för att främja samarbete och erfarenhetsutbyten. Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka. Även andra organisationer kan söka och delta om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna vuxnas allmänna lärande.

Vad ska projektet ge för resultat?

– Vi hoppas att de kvinnor som kommer att ta del av den första sociala medieträningen upplever att de får kunskaper som de får användning av i praktiken. I förlängningen hoppas vi på att detta leder till att de skapar större nätverk och kommer in på arbetsmarknaden. 

– Vi är också väldigt nyfikna på resultaten våra partners får i respektive land och de slutsatser de kommer att dela med sig av. Vår erfarenhet är att kreativitet och innovation utvecklas i kunskapsutbyte och internationell korsbefruktning.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– All vår personal har genomgått utbildningen så kunskapen, materialet och metoderna kommer att användas som en del av vår verksamhet vi driver både nu och i framtiden. SMS blir en långsiktigt bestående del i vår verksamhet och får ett värde för många utlandsfödda kvinnor framöver.

– Under projektets gång anordnar vi spridningsseminarium med fokus på SMS och bjuder bland annat in Malmö Ideella Paraply Organisation med 2000 medlemmar. Inom ramen för projektet arbetar vi också med nyhetsbrev som sprids i alla partners nätverk och på sociala medier.

– Efter projektets avslut så finns  programmet kvar både inom organisationen men även på en e-learning plattform, vilken vi kommer att marknadsföra. SMS finns också på alla våra sociala medier och har en egen Facebookgrupp.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Har man inte erfarenhet av att driva ett Erasmus + projekt är det viktigt att samarbetspartners har det eftersom man arbetar med snäva tidsramar. Det kan kännas övermäktigt om man inte har erfarenhet av strukturen inom Erasmus+projekten.

– Ett annat tips är att ansvariga för projektet har vana att på en akademisk nivå skriva och använda engelska. Det tar mycket tid om inte flödet finns i både kommunikation och rapportering.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

Den totala budgeten som beviljats för projektet är 291 913 euro. 82 754 euro går till IKF Malmö som huvudorganisation.

Vem kan söka finansiering?

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande. Även andra organisationer kan söka och delta om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna vuxnas allmänna lärande.

Finns det fler program för vuxenutbildning?

Ja, UHR har olika program för olika behov beroende på inom vilket område du verkar:

Vuxenutbildning

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning