Lyssna

Norrköpings stadsmuseum utbildar äldre i digitalisering

Många äldre saknar baskunskaper i digitalisering. Det vill Norrköpings stadsmuseum ändra på genom Erasmus+ projektet SPADE som handlar om hur digitala medier kan användas inom vuxenutbildningen i Europa.

Anette Kindahl, intendent på Norrköpings stadsmuseum.

Under 2017- 2020 möttes samarbetspartners från Polen, Portugal, Bulgarien, Tyskland, Österrike, Sverige och Tjeckien i workshoppar runtom i Europa för att samverka i projektet Strategiskt partnerskap för digitalt exkluderade - SPADE.

Sommaren 2019 stod Norrköpings stadsmuseum värd för en av dessa workshoppar och under tre dagar arbetade 18 personermed olika digitala verktyg . En grupp gjorde en digital presentation som beskrev Norrköpings konstmuseums samlingar, en annan grupp filmade och redigerade en intervju med ett enkelt program i mobilen.

– En tredje grupp skapade en digital ljudvandring genom stadens Industrilandskap, där användarna kunde gissa var olika ljud kom ifrån, berättar Anette Kindahl, intendent på Norrköpings stadsmuseum.

Flera projekt pågår under sommaren

Under sommaren 2021 deltar museet i två Erasmus+ projekt. Det ena undersöker hur hälsa kan vara ett nyckelord för vuxenutbildning riktad till seniorer. Det andra handlar om att öka medvetenheten om återvinning och second hand för att uppnå ett hållbart samhälle.

– I det första projektet kommer vi att samarbeta med Senioruniversitetet kring stadsvandringar och i det andra ska vi anordna workshoppar för vuxna, där vi tillverkar allt från smycken till julpynt av återvunnet material, säger Anette Kindahl.

Projekt bygger upp nätverk

Norrköpings stadsmuseum har deltagit i femton EU-projekt under åren. Projekten har givit dem möjligheten att bygga upp ett europeiskt nätverk som påverkat innehållet i det pedagogiska arbetet, utställningsarbetet och programverksamheten. Deras utåtriktade verksamhet har blivit än mer omväxlande och spännande för besökarna.

– Stadsmuseet är en plats för kunskap och bildning. Genom varierad och målgruppsanpassad pedagogik väcker vi nyfikenhet och inspirerar till att lära mer om historia. Vi främjar integration och inkludering. Interaktivitet och samspel levandegör historia och vi är ett alternativt klassrum för både vuxna och unga, säger Anette Kindahl.

Årets museum 2021

Norrköpings stadsmuseum drivs av Norrköpings kommun och öppnade 1981. Det är ett kommunalt museum med uppdrag att förmedla det lokalhistoriska kulturarvet, förvalta och vårda samlingarna och dokumentera och samla in ny kunskap kring kulturarvet. Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlas kunskap om staden.

I april 2021 utsågs Norrköpings stadsmuseum till Årets museum. Juryns motivering till utmärkelsen är att de stora samhällsfrågorna, stadens förflutna och publikens nutid bildar utgångspunkterna för Norrköpings stadsmuseum, som engagerar och inspirerar genom sitt sätt att låta museet vara en självständig röst i samtiden. Bakom priset står Svenska Museer och svenska International Council of Museums.

Fakta Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger dig och din organisation möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka er kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Erasmus+