Lyssna

Partnerskapet en skjuts för hela folkhögskolan

För Helsjöns folkhögskola har det internationella samarbetet med YMCA i japanska Kobe haft stor betydelse. De studerande har förbättrat sina språkkunskaper och lärt sig mer om landet och kulturen, lärarna har fått insikt i hur vuxenutbildningen fungerar i ett annat land och hela folkhögskolan har ökat sin attraktionskraft. Det menar Daniel Rosén Älverbrandt, lärare och initiativtagare till utbytesprojektet.

Printscreen av digitalt möte mellan studerande på YMCA Kobe och Helsjöns folkhögskola

Möten inom partnerskapet har hittills ägt rum på distans.

Daniel Rosén ÄlverbrandtSedan 2018 har Helsjöns folkhögskola i västgötska Horred haft en Japanprofil som ger studerande på allmän kurs möjlighet att läsa en Japankurs och även erbjuder specialkurser i japanska. Det började som en pilotkurs som föll väl ut.

– Många ville pröva, berättar Daniel Rosén Älverbrandt. Jag visste att intresset för både det japanska språket och den japanska kulturen är stort i västvärlden. Vi ville tillgodose det intresset och erbjuda både kurser och utbyten.

Började med Atlas planering

Daniel Rosén Älverbrandt hade sedan tidigare kontakter i Japan och snart föddes idén till ett samarbete mellan Helsjöns folkhögskola och en japansk vuxenutbildningspartner, YMCA i Kobe. Ledningen på Helsjön var öppen för förslaget och våren 2019 reste rektor, studierektor och lärare från Sverige till Japan med stöd fråHelsjöns skolledning på besök i Japann Atlas planering. Syftet var att pröva förutsättningarna för ett fortsatt samarbete inom ramen för Atlas partnerskap.– Det är en process att bygga upp ett partnerskap, säger Daniel Rosén Älverbrandt. Särskilt med ett land som Japan där de är noga med förtroende. Det tar också lite tid att bygga upp relationen med en ny skola. De olika skolledarna behöver mötas för att allt ska fungera.

Partnerskap på distans

Planeringsresan blev lyckad och 2020 beviljades projektet ”YMCA Kobe – Helsjön exchange project” projektmedel från Atlasprogrammet för ett partnerskap med ömsesidiga utbyten. Tanken var att göra ett första utbyte på plats i Kobe och därefter hålla kontakten via mejl bland annat. Men så blev det inte, berättar Daniel Rosén Älverbrandt.

– Pandemin blev en bromskloss. Men samtidigt tvingade den oss till att utveckla digitala utbyten. Vi har haft både nätverksträffar och workshoppar via Zoom och de studerande har fått mötas virtuellt. Det digitala har blivit ett naturligt sätt att kommunicera och det kommer vi att fortsätta med som komplement. Men vi har inte gett upp hoppet om att träffas på plats.

Vad har samarbetet gett såhär långt?

– Språkligt har våra studerande utvecklats och fått pröva sina vingar i japanska. De har lärt sig mer och mer om landet och kulturen. För japanerna är det för sta gången en del har kontakt med utlänningar överhuvudtaget. De övar sin engelska, lär sig om Sverige och tycker det är spännande med andras syn på Japan och att se andra lära sig deras språk. Som skolor har båda parter lärt sig hur vuxenutbildning fungerar i ett annat land, vi har lärt oss den digitala tekniken och att kommJapanskt tempel med körsbärsblom i förgrundenunicera över gränser. Efter en miss i tidsskillnaden vid vårt första Zoommöte insåg vi hur viktigt det är att vara tydlig. Partnerskapet har också blivit en skjuts för hela Helsjöns folkhögskola. Många som är intresserade av Japan söker sig till oss.

Hoppas på utbyte i verkligheten

Innan projektperioden är slut hoppas Daniel Rosén Älverbrandt kunna komma iväg till Japan med en grupp studerande. Deltagarna har olika ingångar till att vilja åka med – en del har ett brett intresse för Japan, andra har fastnat för språket och kulturen, några vill studera eller jobba och bo i landet i framtiden. Gemensamt för dem alla är nyfikenheten.

– Japan är ett annorlunda land, säger Daniel Rosén Älverbrandt. Det finns många myter att slå hål på och mycket att upptäcka. Deras punktliga tåg, gamla tempel, maten, trädgårdarna och Mangamuseet till exemplet. Vi ser fram emot allt.

Atlas

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas partnerskap kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för utbyten och ömsesidiga samarbeten som främjar kunskap och förståelse mellan olika kulturer. Ett första steg kan vara att genomföra en planeringsresa med stöd från Atlas planering, för att komma överens om förutsättningar för partnerskapsprojektet tillsammans med en partner.

Atlas partnerskap

Atlas planering

Daniel Rosén Älverbrandts tips för ett lyckat projekt

  • Ha en tydlig förankring. Se till att få med ledning, lärare och studerande så att alla verkligen vill satsa.
  • Tänk långsiktigt – det kan ta tid.
  • Förtydliga projektet både verbalt och i skrift. Det är ett bra sätt att ta reda på vad båda parter vill och inte vill, och hjälper till i ansökningsprocessen.
  • Var flexibel. Andra möjligheter kan öppna sig när förutsättningarna förändras.