Lyssna

Samarbete gav nya idéer om hållbarhet

Vaggeryds bibliotek i Småland har haft ett internationellt samarbete kring hur man kan sprida och lära ut hållbarhet. Det har resulterat i utställningar, temaveckor och andra aktiviteter.

Foto: Maria Sandström Låstberg

Projektet ”My Green Identity” skedde inom ramen för utbytesprogrammet Nordplus vuxen, ett av Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum. Vaggeryds bibliotek har tidigare arbetat med flera Nordplusprojekt inom programmet.

Maria Sandström Låstberg

Maria Sandström Låstberg är barn- och ungdomsbibliotekarie och har jobbat med projektet:

- Vi har tidigare samarbetat med stadsbiblioteket med Åbo i Finland och när de ville ansöka om ett projekt om hållbarhet tyckte vi att det lät intressant. Och det blev det – vi har både kunnat dela med oss av bra idéer och fått många nya, säger hon.

Många samarbetspartners

I projektet medverkar tio bibliotek och organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Ett villkor för Nordplus vuxen är att de medverkande länderna ska ha lokala samarbetspartners. Vaggeryd bibliotek samarbetade med Remida, ett kreativt återanvändningscenter och en pedagogisk verksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen.

I augusti 2019 träffades alla partners för ett första projektmöte i Vilnius, Litauen, och pratade om hur man kan jobba med hållbarhet.

- Bibliotek är ju en plats där information finns och vi pratade om hur man kan jobba med att sprida den. Vi har till exempel en miljöhörna med utställning ”A green corner”, som vi berättade om, säger Maria.

Projektet hann även med att ha en träff i Åbo innan pandemin stoppade möjligheten till resor.

- Det är intressant att se att biblioteken liknar varandra även om länderna är olika. Finland jobbar mycket med att påverka politiker – vi hade till exempel en demonstration när vi var där – medan vi jobbar mer med vad man kan göra som individ, till exempel har vi haft en workshop om den japanska klädlagningstekniken Sashiko och har ett fröbibliotek, säger Maria.

Temavecka på torg

I mars, mitt under brinnande pandemi, satsade Vaggeryds bibliotek på en temavecka med utomhusaktiviteter på ett torg i staden. En konstnär skapade en miljöhörna genom att rulla ut gräsmattor och göra stigar och biblioteket hade sagostunder. Kommunens miljöekolog fanns på plats för att prata om försurning av naturen.

- Det var uppskattat av barn från förskolor och skolor som bland annat fick bygga banor av återbruksmaterial till en robot och skapa fritt av kasserade blommor som en blomaffär skänkt, säger Maria.

Förra året skulle projektet ha haft ett avslutande möte i Vaggeryd som istället blev två digitala dagar. Under projekttiden har bibliotek och samarbetspartners hållit kontakten och delat idéer via zoom. Att jobba digitalt har fungerat, men Maria tror att det är väldigt viktigt att ses fysiskt, speciellt när man är många inblandade.

Fakta om Nordplus vuxen

Nordplus vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar. UHR administrerar programmet.

Nordplus vuxen