Lyssna

Svenskt – finskt samarbete stärker Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola och finska Borgå folkakademi har startat ett samarbete kring undervisning om FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. "Vi kopplar det till folkhögskolans mål om att främja demokrati och ett mångkulturellt samhälle", säger läraren Tom Landberg.

Tom Landberg, Kävesta folkhögskola.

Vilka är ni?

– Kävesta folkhögskola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. Skolan finns i Sköllersta, Hallsbergs kommun, och har en kulturprofil med speciell inriktning på konst, musik och dans.

Tom Landberg undervisar på den allmänna linjens geografiinriktning och har lång erfarenhet av internationella utbyten via programmet Nordplus vuxen. Sedan 2008 har de haft deltagarutbyte inom ett flertal områden som gemensam historia, integration, kultur och globalisering.

Vad innebär projektet som ni tänker starta?

– Tillsammans med Borgå folkakademi i Finland ska Kävesta folkhögskola utveckla ett samarbete genom kollegialt lärande kring Agenda 2030. Under höstterminen 2019 ska samhällslärare genomföra ett lärarutbyte som bygger på gemensam lektionsplanering och undervisning.

Varför satsade ni på det här?

– I geografiinriktningen finns en naturlig koppling till det internationella. FN:s globala mål, Agenda 2030, är återkommande i undervisningen och kan även kopplas till folkhögskolans mål om att främja demokrati och ett mångkulturellt samhälle.

Programmet Nordplus vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Det ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar. Organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande (formellt, informellt och icke-formellt) kan söka.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Kävesta folkhögskola har sedan några år jobbat med Agenda 2030 och har en viss erfarenhet av att integrera den i den vanliga undervisningen. Borgå folkakademi kommer också jobba med agendan. Genom våra lärarutbyten kan vi lära av varandra.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Avsätt utrymme i schemat och skriv en ansökan som är rimlig att genomföra.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet  Nordplus vuxen.

Hur stort bidrag fick ni?

1 370 euro.

Vem kan söka finansiering till programmet Nordplus vuxen?

Organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande.

Finns det fler program för vuxenutbildning?

Ja, UHR har olika program för olika behov beroende på inom vilket område du verkar:

Vuxenutbildning

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning