Lyssna

Utbyte med Kassel gynnar både elever och kommun

Förbättrade kunskaper, färdigheter, nya vänner och kollegor. Det är resultatet av Taserudsgymnasiets praktik i tyska Kassel. ” Vi har flera elever som visat upp så fina kunskaper under sin praktik att de blivit erbjudna jobb efter examen, säger Ulf Dahlen, koordinator på Arvikaskolan.

Vilka är ni?

– Taserudsgymnasiet i Arvika har åtta yrkesprogram, bland annat bygg och anläggning, fordon, handel, el och elektronik. Under de tre år som våra elever är här genomför de minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Berätta om ert projekt

– Vårt tvååriga projekt ”Möjlighet Europa” startade 2017 och hade som mål att ge elever och  lärare från olika yrkesprogram möjligheten att praktisera och ”jobbskugga” ett par veckor på olika företag och skolor i Kassel, Tyskland. Vi tog i vår tur emot och ordnade praktikplatser och jobbskuggning åt över 60 elever och ett tiotal lärare från de fyra skolorna från Kassel.

Varför satsade ni på det här projektet?

– Vi vill ge våra ungdomar olika slags kompetenser och färdigheter, språkkunskaper och insikter som berikar deras utveckling. Vi vill öka deras möjligheter att få arbete i Sverige men också på den europeiska arbetsmarknaden eller på annat håll. Utbytet stärker och ökar samtidigt intresset för våra yrkesprogram. För lärarnas del så hjälpte projektet till med att utveckla pedagogiska kunskaper gällande det mångkulturella klassrummet, skolorna i Kassel tar emot många ensamkommande ungdomar.

Programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning ger personal och studerande möjligheten till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer.

Vad har praktiken gett för resultat?

– Eleverna fick förbättrade kunskaper och färdigheter och på köpet många nya vänner. Våra lärare fick också kompetensutveckling, nya kollegor och nätverk. Det var mycket intressant att se hur de jobbar med integrering och språkinlärning för nyanlända. Det är något som vi kan nyttja hos oss.

– Lilla Arvika drar dessutom till sig nya turister tack vare alla de ungdomar som kommer hit för att praktisera hos oss. Nu har vi haft över 100 elever här, och många återvänder med sina familjer för en sommarsemester.

Vilken är den största nyttan?

– Våra elever har fått bättre självförtroende och självkännedom efter praktiken. Detta märks tydligt när de berättar vad de har varit med om för tvåorna, som nästa år ges samma chans. Vi har flera elever som visat upp så fina kunskaper under sin praktik att de blivit erbjudna jobb efter skolan slut.

Hur sprider ni era kunskaper och erfarenheter vidare?

– Resultatet av projektet redovisas för elever, skolor, skolpersonal, företag och allmänheten. Lärare deltar i branschråd för varje program och berättar om praktiken. Vi bjuder in lokalpressen och har fått tidningsartiklar i Arvika men också i Kassel. På alla branschträffar som skolan anordnar så berättar vi om Erasmus + projektet som vi deltar i.

Har ni råd till andra som vill driva liknande projekt?

– Det är bra att anordna möten med lärare och elever innan resan, där koordinator för projektet går igenom när, var och hur projektet kommer att genomföras, vad som krävs av varje individ, men också vad man får ut av praktiken. Vi betonar värdet av att ha genomfört praktikplats utomlands och att kunna ha det med i sitt CV.

– Elever och lärare har haft ett delat boende under vistelsen vilket har undanröjt eventuella bekymmer som kan uppstå. Man har chansen att diskutera upplevelser över frukost och middag.

– Bra är om planering av praktiken ingår som en del av en tjänst. Det tar tid och kraft. Våra tyska kollegor har det inte och många hoppar av på grund av för hög arbetsbelastning.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Program Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Hur stort bidrag fick ni?

2017 , 51 496 euro och 2019, 65504 euro.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning samt nationella konsortium kan söka.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning

Skola

Högre utbildning