Lyssna

Bräckegymnasiet lockar fler tjejer att praktisera utomlands

Bräckegymnasiets yrkesprogram lockar allt fler tjejer till att göra praktik utomlands. ”Andelen flickor som gjort utlandspraktik är nu 26 procent. Det är glädjande då andelen flickor på skolan knappt uppgår till 10 procent.”, säger Benny Olausson, rektor på skolan.

Vilka är ni?

– Vi är Bräckegymnasiet på Lindholmen i Göteborg. Skolan erbjuder yrkesexamen inom tio områden, högskoleförberedande yrkesexamen, introduktionsprogram samt validering och vuxenutbildning inom byggsektorn. 

Berätta om ert projekt

– I projektet Yrkesutbildning med APL i Bygg-och anläggningsprogrammet ll har elever från år tre kunnat söka fyra veckors utlandspraktik hos företag i Finland, Italien och Tyskland. Totalt har två plåtslagarelever, sex målarelever, två murarelever, en plattsättarelev, fem anläggarelever, en golvläggarelev och två snickarelever omfattats av projektet. Även nio av våra yrkeslärare har fått jobbskugga en internationell kollega under en vecka samt kunnat besöka våra elever på deras praktikplatser i respektive land.

Varför satsade ni på det här projektet?

– Vi behöver utveckla vår interkulturella kompetens, en förmåga som blir allt viktigare i en värld där blivande arbetskamrater ofta har annan kulturell bakgrund. I vår europeiska utvecklingsplan är internationalisering en del av skolans kvalitetsutveckling, de senaste åren har vi sett en ökning av ungdomar med utländsk bakgrund som sökt bygg- och anläggningsprogrammet.

Programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning ger personal och studerande möjligheten till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer.

Vad har projektet gett för resultat?

– Eleverna har utvecklat sin interkulturella kompetens. Att uppleva hur det kan vara att ha en annan bakgrund än resten i arbetslaget är mycket berikande. De upplever också Sveriges fördelar vad det gäller arbetsmiljö och arbetsmarknad efter att ha jämfört den med landet de har praktiserat i.

Både elever och lärare har fått nya arbetsmetoder och kunskaper om material och verktyg. Lärare har även fått ny insikt kring metoder för bedömning av APL.

– Alla våra elever kommer hem och har fått ett kvitto på att de behärskar sina yrkesämnen men också att de är bra på engelska. Vi ser också stärkt självkänsla och ansvarstänk, de har klarat av att bo utomlands i flera veckor och har kunnat ta ansvar och beslut på egen hand.

–Efter att ha sett hur företag och skola samarbetar hos våra utländska projektpartners har vi diskuterat och föreslagit att Bräckegymnasiet ska öka samarbetet med branschen. Vi vill också testa ett nytt faddersystem för våra elever. Äldre elever ska ha en vägledande funktion för de som ska göra sin första APL period.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Det är att andelen flickor som gjort utlandspraktik ökar och ligger nu på 26 procent, vilket vi tycker är glädjande eftersom andelen flickor på skolan knappt uppgår till 10 procent.

Hur sprider ni era erfarenheter?

– Bräckegymnasiet har öppet hus två gånger per termin då vi berättar om vårt projekt och vår internationalisering. Utbildningsförvaltningen inom Göteborgs Stad anordnar regelbundet träffar för internationella koordinatorer och lärare som är engagerade i EU-projekt för erfarenhetsutbyte. De anordnar också konferenser inom internationalisering där stadens tjänstemän som arbetar med sådana frågor samt motsvarande i våra kranskommuner bjuds in. Då är vi där och berättar om vårt projekt. Vi är aktiva på sociala medier, det är ett bra forum för att få fler av våra elever att söka utlandspraktik.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Res i förväg och undersök elevernas blivande arbetsmiljö på de praktikplatserna ni har valt. Det används till exempel färger som inte är godkända att måla med hos oss eller så kan det finnas byggställningar som inte är säkra enligt våra regler. Undersök också boendet i förväg, Vi har varit med om att vandrarhem inte har brandsläckare och då är det viktigt att försäkra sig om att det finns på plats när eleverna kommer.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet  Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Vem kan söka finansiering?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning samt nationella konsortium kan söka.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning

Skola

Högre utbildning