Lyssna

Erasmus+ möjliggör utlandspraktik för fler

Nordiska Textilakademin är en yrkeshögskola som erbjuder både längre utbildningar och kortare kurser med fokus på textil kompetens. De tvååriga utbildningarna innefattar 20-veckors LIA och genom bidrag från Erasmus+ kan de som väljer att förlägga sin praktik utomlands få ett stipendium, något som inspirerar fler att söka sig ut i Europa.

Helena Engström och Malin Johansson

Helena Engström och Malin Johansson arbetar båda med Nordiska Textilakademins Erasmus+-projekt

Nordiska Textilakademin får sedan 2019 bidrag genom Erasmus+ korttidsprojekt. Hur kommer det ekonomiska stödet de studerande till godo? Vi ställde frågan till Helena Engström, utbildningskoordinator, och Malin Johansson, ekonomiansvarig, båda engagerade i skolans Erasmus+-projekt.

-Vi har även tidigare erbjudit våra studerande möjligheten att göra sin LIA hos företag utomlands, men med Erasmus+-stipendiet uppstår helt andra möjligheter, säger Helena Engström. Stipendiet täcker halva vistelsen eller mer, beroende på utgifter för bostad och andra omkostnader. Före 2019 var det någon enstaka som gjorde praktik utomlands, nu är det ungefär tio per läsår. Det är ungefär så många vi har möjlighet att skicka ut för att hinna med administrationen och erbjuda stöd till utresande.

-Intresset för att resa ut och praktisera har också ökat efter pandemin, tillägger Malin Johansson. Vi informerar nyantagna om att möjligheten finns och många är mycket positiva till utlandspraktik. Textilbranschen är ju internationell och att då kunna provjobba på företag i Danmark, Nederländerna, Italien eller Frankrike exempelvis är ju otroligt givande. Både själva praktiken förstås, men även möjligheten att knyta kontakter, bättra på språket och utvecklas på ett personligt plan.

Hur kommer det sig att ni sökte finansiering genom Erasmus+ och hur upplevde ni själva ansökningsförfarandet?

-Vi fick nys om att Erasmus+ fanns och tänkte då testa om det var en möjlighet för oss. Vår ansökan godkändes redan första gången vi sökte, till vår glädje. Visst, det är en del pappersarbete, men inte oöverstigligt. Vi var två som gjorde ansökan och det var bra att kunna hjälpas åt, berättar Helena Engström. Ett tips är att spara delar hela tiden eftersom tekniken ibland kan krångla, inflikar Malin Johansson och fortsätter: när man har sökt en gång är det lättare nästa år, man får in en rutin med struktur för ansökningsförfarandet. Vi har avsatt tid för att arbeta med Erasmus+ och vi är flera som är involverade och engagerade i projektet, det är väl förankrat i ledningen.

Hur är intresset för utlandspraktik bland era studerande?

-Vi informerar alla nya studerande såklart, både själva och genom ambassadörer som tidigare gjort utlandspraktik, berättar Helena Engström. Intresset är gott och de studerande ser det som positivt att möjligheten finns inom utbildningen. Nu har vi också upparbetade kontakter i flera länder – där Danmark är det mest populära – och återkommande företag som tar emot för LIA.

Vilket typ av mervärde får de studerande med sig hem?

-Åh, det är mycket! Både inom kompetens och färdigheter, hur man arbetar i praktiken, hur organisationen och branschen funkar, säger Malin Johansson. Våra studerande får en större förståelse för arbetskulturen och vad som förväntas av dem. Och språket förstås. De jobbar ofta på engelska och förbättrar den genom att lära sig branschspecifika termer. Men en del som reser ut tar också chansen att lära sig det inhemska språket eller förbättra eventuella språkkunskaper de redan har i exempelvis franska eller italienska.

-De knyter nya arbetskontakter, får nya bekantskaper och växer på det personliga planet. Och så är det positivt för deras CV, tillägger Helena Engström.

Hur anser ni att utlandspraktik stärker branschkompetenser och bidrar till kompetensförsörjning? 

-Då tillgången till textila producerande företag med senaste teknik är starkt begränsad i Sverige kan de studerande genom sin praktik ta till sig och utforska nya branschrelaterade tekniker och metoder, exempelvis digital tryckning och automatiserade produktionsprocesser, menar Helena Engström. De studerande får nya perspektiv, kompetenser och idéer från andra länder och kulturer som förbereder dem för en globaliserad och mångkulturell bransch. 

Har ni planer på att åka på jobbskuggning som ju också är möjligt inom Erasmus+ kortidsprojekt?

-Nu i april har vi varit på ett förberedande besök i Köpenhamn, vilket var väldigt roligt och intressant. Det ger också ett mervärde i att ha besökt och träffat företagen inför kommande LIA-perioder, säger Malin Johansson.

-Och till hösten planerar vi att ansöka om Erasmusackreditering och delta i jobbskuggning, för att kunna arbeta ännu mer långsiktigt, tillägger Helena Engström. 

Helena Engströms och Malin Johanssons tre kom-igång-tips:

  • Våga söka, du förlorar inget på att skicka in en ansökan. Du får alltid bra återkoppling på hur du kan förbättra er ansökan
  • Delta på de seminarier och frågestunder som UHR erbjuder.
  • Se till att ni är fler inom er organisation som kan vara delaktiga i projektet.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet inom yrkesutbildning

Läs mer om Nordiska Textilakademin