Lyssna

Europeisk klass säkrar kvaliteten

Målet är att ge eleverna den bästa yrkesutbildningen. Medlet ett strukturerat utbyte för elever i fyra länder i Europa. Det är konceptet för Europeisk klass – ett internationellt samarbete där bland annat Kungsbacka kommun deltar. Nu har EU-kommissionen utsett projektet till en ”success story” på europeisk nivå

– Det är jätteroligt – ett erkännande som hela vårt partnerskap gläds åt, säger Pernilla Öhberg, utvecklingsledare i Kungsbacka kommun.

Konceptet Europeisk klass utvecklades 2007-2009 inom ramen för det tidigare EU-programmet Leonardo da Vinci. Projektet European Industrial Automation Class (EURIAC), som nu lyfts fram av EU-kommissionen, pågick mellan 2011 och 2013 och var ett utvecklingsprojekt med utbyten för elever på gymnasieskolans yrkesprogram inom industriell automation.

Sedan dess har Kungsbacka, tillsammans med sina partnerorganisationer och med projektbidrag från Erasmus+, utvecklat europeiska klasser även inom utbildningarna i svetsteknik och fordon- och transport. En klass inom vård och omsorg är på gång.

Olika länder kompletterar varandra

Europeisk klass innebär att eleverna genomför vissa delar av utbildningen – det kan vara både studier och praktik – vid en skola i ett annat land. Den grundläggande tanken är enkel: att yrkesutbildningar i olika länder har olika kompetenser och att man kan komplettera varandra.

Pernilla Öhberg tar det pågåendet utbytet inom svetsteknik som exempel. Inom svetsning finns en standard satt i världen och för att elever ska bli certifierade svetsare måste de examineras av lärare som är det.

– Certifierade lärare inom svetsning har vi inte i Kungsbacka. Men tack vare samarbetet med Finland kan våra elever åka dit och bli certifierade av en finsk lärare.

Bra på entreprenöriellt lärande

I gengäld är man i Kungsbacka bra på entreprenöriellt lärande – till skillnad från i Spanien, ett annat av samarbetsländerna inom projektet. Så de spanska eleverna får sin entreprenöriella kunskap tillgodosedd genom att åka till Sverige.

– Lärarna blir mer medvetna både om vad i vår utbildning som behöver förbättras och om vad vi har som vi kan erbjuda andra, konstaterar Pernilla Öhberg.

I det pågående projektet samarbetar Kungsbacka kommun och Elof Lindälvs gymnasium med yrkesutbildningar i Finland, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Turkiet.

ECVET – ett översättningsverktyg i projektet

ECVET, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning, är det verktyg skolorna använder för att säkra innehållet och kvaliteten i utbytena. ECVET syftar till att göra det lättare att få kunskaper och meriter man tillägnat sig i ett land i Europa erkända i ett annat. Med hjälp av de olika ECVET-verktygen kommer parterna i projektet överens om vilka utbildningsmoment som ska ingå i utbytena.

– Vi använder ECVET som ett översättningsverktyg – tack vare det hittade vi ett gemensamt språk mellan länderna, säger Pernilla Öhberg.

Nära samarbete med näringslivet

Många av de elever som deltagit i utbytena inom europeisk klass är anställda idag eller så pluggar de till blivande ingenjörer. Pernilla Öhberg tror att en framgångsfaktor i projektet har varit det nära samarbetet mellan partnerorganisationerna och även med näringslivet. Att man arbetar med ett utbildningsinnehåll som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Den stora frågan handlar om kvaliteten på yrkesutbildningen och hur man kan säkra den. Vi är helt övertygade om att europeisk klass och ECVET är svaret på det. Politikerna vill nu att europeisk klass ska finnas på alla utbildningar i Kungsbacka, säger Pernilla Öhberg.