Lyssna

Fiskodlingsprojekt utvecklar Lysekils skola och näringsliv

Tillsammans med skolor och företag från Island, Norge och Finland deltar Gullmarsgymnasiet i Lysekil i ett pilotprojekt om fiskodling. Målet är att utveckla europeiska plattformar som bidrar till regional utveckling, innovation och smarta specialiseringsstrategier. ”Det finns ett uttalat mål i kommunen om att vara ledande inom maritim utveckling, säger skolans rektor Martin Odell”.

Blue Region Initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the farming of finfish, BRIDGES, heter ett pilotprojekt som startade i november 2020 och som under fyra år ska utveckla samarbetet mellan företag i vattenbruksbranschen och skolor. Samverkan ska bidra till att skolor utbildar eleverna så att de efter examen blir anställningsbara. Företagen får en chans att se hur skolor kan utveckla sin undervisning och utifrån kursmålen möta branschens behov.

– I vår utbildning är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en viktig del, alla våra elever genomför minst 15 veckors praktik. Genom det här projektet får företagen möjlighet att skapa goda förutsättningar för ett bra lärande för våra elever när de är på praktik hos dem. Vi har haft elever på APL i Norge i Hitra tidigare och det är skolan Guri Kunna i Hitra som driver vårt projekt, säger Martin Odell.

Erasmus+ yrkeskunskapscentrum är ett nytt program för organisationer inom yrkesutbildning och arbetsmarknad. Genom projekt kan lokala och regionala partners samarbeta för att ta fram aktiviteter inom undervisning och lärande, samarbete och partnerskap samt styrning och finansiering. Partners kan till exempel vara yrkesutbildningsanordnare, arbetsgivare, forskningscenter och organisationer inom regional utveckling och kompetensförsörjning.

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet kan ansöka om att få genomföra projekt via programmet.

Vill bli ledande inom maritim utveckling

Gullmarsgymnasiet har haft många projekt inom programmet Erasmus, Atlas och Leonardo da Vinci och har erfarenheter av att jobba med andra organisationer, både med skolor och företag, i Sverige och utomlands. Så när skolan fick frågan om att vara med i BRIDGES tvekade den inte en sekund.

– Det är vårt Naturbruksprogram som har en marin inriktning som är med i projektet och vi fick förfrågan då vi i stort sett är ensamma i Sverige om att ha en utbildning med inriktning mot vattenbruk, berättar Martin Odell.

I Lysekil ligger flera forskningsorganisationer och många små företag som Gullmarsgymnasiet samarbetar med. De marina frågorna står högt på kommunens dagordning och det finns ett uttalat mål om att Lysekil ska vara ledande inom maritim utveckling. Den största delen av gymnasiets elever kommer från andra kommuner eftersom det är en riksrekryterande utbildning. Skolan har kontakter och samarbeten med vattenbruksföretag i hela Sverige, delar av Norge ock även på Åland.

– Med i projektet är även kommunens vuxenutbildning som har en YH-distansutbildning i Fisk- och skaldjursodling. De samarbetar med en skola i Finland, dels för att ett av de större företagen i projektet, Nordic Trout, är verksamma både i Sverige och Finland, dels för att vattenbruksbranschen i Finland har ungefär samma utveckling som i Sverige, säger Martin Odell.

Vilka kunskaper hoppas ni på att erhålla genom projektet?

– Vi hoppas kunna utveckla vår utbildning så att vi kan undervisa våra elever i tekniken som företagen använder. Vi vill att eleverna förstår hur anläggningarna är uppbyggda när de senare kommer ut på APL. Har de förståelsen så kan de lättare ta till sig de mer specifika arbetssätten som företagen har. Och om företagen utvecklar sin arbetsplats för att ta emot elever på APL kommer elevernas anställningsbarhet automatiskt att bli högre.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Största nyttan för oss är att komma närmare näringslivet och företagen. Tillsammans med dem vill vi utveckla undervisningsmetoder som har förankring i en bransch som ständigt utvecklas. Vattenbruksbranschen är relativt ny i Sverige och vi tror att den kommer växa snabbt kommande år och med det kommer även produktionen att utvecklas med nya tekniker i snabb takt.

– Ett nära samarbete kommer att vara enormt bra för oss. Då får vi en ingång till branschen och kan fortbilda både lärare och elever i den senaste tekniken. Vi kommer också utöka våra nätverk med nya företag där våra elever kan göra sin APL. Vi är övertygade om att detta kommer vara bra för våra elever.

Erasmus+ yrkeskunskapscentrum

Genom programmet kan organisationer verksamma inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden söka bidrag till projekt för att skapa och utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum. Centrumet ska vara en del av kompetensförsörjningssystemen och bidra till regional utveckling, innovation, inkludering och smarta specialiseringsstrategier.

Erasmus+ yrkeskunskapscentrum