Lyssna

Internationellt samarbete ger ny sprängkraft

Vad gör man när kompetensen inom explosiva ämnen är på väg att försvinna med personal som snart går i pension? Branschorganisationen KCEM:s lösning var ett flerårigt samarbete tillsammans med aktörer i Europa genom ekonomiskt stöd från Erasmus+ partnerskap.

Resultatet är bland annat nya yrkesstandarder på området. ”Ytterst handlar det om att öka säkerheten”, säger Erik Nilsson, projektledare för samarbetet.

Vilka är ni?

– KCEM står för Kompetenscenter för Energetiska Material och är en organisation för nordiska företag och myndigheter som hanterar explosiva ämnen.

Vad innebar projektet?

– Projektet löpte under 2014 – 2017 och är det senaste i en serie av samarbeten där vi har tittat på vilka kompetenser man behöver i sektorn för explosiva ämnen, både inom industri och på myndigheter. Deltagare var nio företag, universitet och yrkesskolor från Storbritannien, Tyskland, Estland, Portugal och Sverige. Projektet delfinansierades av Erasmusprogrammet med 387 000 euro.

Varför satsade ni på just det här projektet?

– Många av de personer som idag arbetar med explosiva ämnen kommer snart att gå i pension. Så ser det ut i hela Europa. När företag dessutom slimmar sin organisation bidrar det till att kompetensen försvinner. Målet för projektet var därför att säkerställa att kompetensen på det här området finns kvar.

– Vi ville också utveckla stöd för utbildningsinitiativ riktade till industrin. Dels genom att ta fram yrkesstandarder på området, dels genom att utveckla ett lättanvänt och lättförståeligt handledningsmaterial med vägledning för processhantering och en handbok för god praxis.

Vad gav samarbetet?

– Samarbetet har bland annat lett till att vi:

  • Sett och dragit nytta av hur andra länder arbetar inom vårt område. Storbritannien hade till exempel redan tagit fram yrkesstandarder.
  • Undersökt om och hur det brittiska systemet kan implementeras i andra länder och dokumenterat ländernas processer.
  • Tillsammans skapat gemensamma europeiska yrkesstandarder. Det gör att vi nu kan jämföra en persons kunskaper mot dessa standarder och tydligt se om personen uppfyller kraven.
  • Tagit fram ett HR-verktyg som säkerställer att en person har rätt kompetens. Vi har också tagit fram en utbildning med teoretiska och praktiska delar.

Vilken är den största nyttan för din organisation?

– Att få ta del av den stora kunskap som finns i Europa! Vi har utbytt erfarenheter mellan företag, lärosäten och myndigheter. Med gemensamma yrkesstandarder kan vi nu föra över kunskap till nya generationer och minska risken för olyckor. Projektet har också varit en form av kulturellt utbyte. Man lär sig att bygga relationer och samarbeta med människor från andra kulturer.

– Som projektledare har jag knutit till mig engagerade personer i varje land som verkligen får saker att hända. Vi har satsat på att ha möten hos varandra tre gånger om året, i närheten av eller på företaget eller lärosätet. Det har även funnits möjligheter att titta på och visa varandras verksamheter. Jag rekommenderar varmt ett internationellt utbyte. Varför uppfinna hjulet när det finns så mycket kunskap i Europa att ta del av?

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?

Genom programmet Erasmus+ strategiskt partnerskap yrkesutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

387 000 euro.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ strategiskt partnerskap yrkesutbildning?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: 

Skola

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning