Lyssna

Nytt verktyg ska höja kompetensen inom underhåll

Ett nytt verktyg för validering och certifiering av personal inom underhåll. Det är målet för ett projekt som Svenskt Underhåll genomför tillsammans med partners i Europa. Resultatet av projektet ger europeisk industri en unik möjlighet till att öka kompetensnivån inom underhållsområdet", berättar Torsten Ekström.

Torsten Ekström

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har fått ett EU-finansierat projekt beviljat inom ramen för Erasmus+ strategiska partnerskap. Tillsammans med projektpartners från Finland, Tjeckien, Ungern, Slovenien och Island har man nyligen startat upp ett arbete som ska resultera i ett verktyg som kan användas för validering och certifiering av personal inom underhåll.

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten.

– Det handlar om att utveckla och förbättra ett redan befintligt system. När projektet är genomfört så blir vi ledande i världen i att kunna validera och certifiera underhållspersonal på alla nivåer inom områden som driftsäkerhet, underhåll och vård av fysiska anläggningar i europeisk industri, säger Torsten Ekström.

Verktyget kommer även kunna användas för rekrytering av underhållspersonal samt för att effektivisera kompetensutvecklingen och ge ett bra stöd för ett livslångt lärande, berättar Torsten Ekström. Tillsammans med sina projektpartners ska han nu diskutera vem som gör vad, bryta ner arbetet, som löper över tre år, i olika delar och göra en tidsplan för aktiviteter och finansiering. 

Projektet ska spridas till 23 länder

Torsten Ekström är säker på att projektet, som har titeln ”Qualification, validation and certification of maintenance personnel”,  kommer att kunna minska förluster och öka både lönsamhet och säkerhet genom att man uppnår rätt nivå på underhållet. Yrkeshögskolor, universitet och tekniska högskolor tror han kommer att vara intresserade, de vill samverka med industrin i form av olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utmaningen ligger i  hur man ska digitalisera processen och sprida verktyget så att det används aktivt i andra länder inom EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies. Valet av projektpartners är därför inte någon slump.

– De är alla utvecklingshungriga länder. Vi har samma målbild och vi har goda erfarenheter att arbeta med ett flertal av dessa organisationer, säger Torsten Ekström.

Vad ger det er och er personal att arbeta i ett projekt som det här?

– Föreningens främsta uppgift är att främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar. Det här ger oss en möjlighet att förbättra kompetensförsörjningen inom underhåll. Vi marknadsför oss också samtidigt genom att visa att vi gör skillnad.

Det är femte gången ni får ett projekt beviljat, hur skriver man en bra ansökan?

– Målet ska vara tydligt genom hela ansökan och det ska vara mätbart. Var inte för många i projektet, men ha reserver ifall det uppstår problem av något slag. Och sist men inte minst, var överens om målet.

Varifrån fick ni finansiering?

– Genom programmet Erasmus+ strategiskt partnerskap yrkesutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

– 379 999 euro.

Snabba fakta

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ strategiskt partnerskap yrkesutbildning?
Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling.

Finns det fler program för yrkesutbildning?
Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: