Praktik utomlands gör det lättare att få jobb i Sverige

Att utvecklas som person och få ett globalt perspektiv på arbetslivet. Det var syftet när 59 elever på Realgymnasiet gjorde praktik utomlands. Genom att bland annat studera lejon i sin naturliga miljö, vandra med turister och arbeta på hotell kom eleverna hem med helt nya kunskaper.

Anna Hellström, Wilma Andersson, Michele Bersaglia, Cecilia Stillhof och Josefin Sörensson. Fotograf: Lotta Brundin Gyllensten

”Det globala synsättet genomsyrar hela vår verksamhet”, säger Anna Hellström, rektor vid Realgymnasiet i Malmö.

Vilka är ni?

– Realgymnasiet finns i 14 svenska städer från Malmö till Sundsvall och erbjuder bland annat yrkesförberedande utbildningar så som Natur & äventyr, djurvård och hotell & turism.

Vad innebar projektet?

– 59 studerande från nio av Realgymnasiets skolor gjorde tre veckors utlandspraktik i Sydafrika och Nepal. Eleverna kom från utbildningarna Djurvård, Natur & Äventyr och hotell och turism på våra gymnasier i Malmö, Borås, Göteborg, Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Linköping, Nyköping och Lund. Projektet löpte under 2016 och delfinansierades av Atlas praktik med 18 000 svenska kronor per elev.

Varför satsade ni just på det här projektet?

– Det globala perspektivet är en del av Realgymnasiets övergripande arbete och ingår i vårt styrdokument. Synsättet behövs inte minst för att eleverna ska få jobb efter gymnasiet. Även om man vill jobba nationellt behövs en internationell anknytning för att kunna verka i det samhälle vi lever i. Idag rör sig ju människor allt mer över gränserna både fysiskt och digitalt. Att ha utlandspraktik som merit ökar chanserna att få jobb efter avslutade studier.

Vad gav projektet?

– Vi hade som mål att öka det internationella perspektivet både på alla våra skolor och hos våra elever. Med projektet har vi uppfyllt det på flera sätt. Under utlandspraktiken bygger eleverna upp ett kontaktnät och utvecklar sin sociala kompetens, språkliga förmåga, kulturella förståelse och sina branschkunskaper. Före resan sätter varje elev upp mål med praktiken och skapar en strategi för att uppnå målen.

– När de kommer hem får de formulera vad de kan i förhållande till målen. På det sättet synliggörs deras utveckling vilket har visat sig vara mycket stärkande för elevernas självförtroende. Efter praktiken deltar de dessutom i olika aktiviteter för att sprida kunskapen vidare till den bransch de ska verka i.

Vilken är den största nyttan för er på Realgymnasiet?

– Den största fördelen är elevernas vinning i det här. Att åka iväg på en sådan här resa gör att man vågar och kan ta för sig också på andra områden. Allt vi gör i vår vardag på skolan är till för att eleverna ska lyckas i framtiden. Det här projektet ger en extra skjuts för dem. Praktik utomlands skapar bra förutsättningar för alla utmaningar i arbetslivet.

Har du råd till andra som vill driva liknande projekt?

– De viktigaste är att alla i verksamheten är med på banan. Projektet ska inte hänga på en eldsjäl som driver det separat vid sidan av det övriga arbetet. För oss är arbetet med utlandspraktiken integrerad i den vanliga verksamheten och ingår i flera ämnen.

– Det är en del administrativt arbete så man behöver förstås också säkerställa att det finns någon som håller i alla trådar. Jag rekommenderar verkligen att driva ett internationellt projekt. Det är en krydda för hela verksamheten och ett mervärde för både skolan och eleven.

Snabba fakta

Var fick ni finansiering?

Genom programmet Atlas praktik.

Hur stort bidrag fick ni?

18 000 svenska kronor per elev.

Vem kan söka finansiering till Atlas praktik?

Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för gymnasiesärskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram. Samt utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar: 

Skola

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning