Lyssna

Praktiken i Kenya gav elever insikt om globala utmaningar

Christina Persson-Golander och Ann-Catrine Welander, lärare på Holavedsgymnasiet i Tranås, erbjuder sina elever på barn- och fritidsprogrammet APL utomlands via programmet Atlas praktik. ”Det är ett sätt att göra dem yrkesförberedda i en mångkulturell värld.”

VanNam Nguyen, elev på Barn- och fritidsprogrammet på Holavedsgymnasiet i Tranås,

VanNam Nguyen, elev på barn- och fritidsprogrammet på Holavedsgymnasiet i Tranås, praktiserade fyra veckor på barnhemmet Samariten i Nairobi, Kenya.

Vilka är ni?

– Holavedsgymnasiet är en gymnasieskola i Tranås med cirka 900 elever. Skolan erbjuder bland annat fem studieförberedande och nio yrkesförberedande program, program för nyanlända och AHV för elever med någon funktionsvariation. 

Berätta om praktiken i Kenya?

– Våra elever Johan Mate, VanNam Nguyen och Lucas Granath har under fyra veckor praktiserat på barnhemmet Samariten i Nairobi i Kenya. Barnhemmet drivs av New Life Mission, en hjälporganisation som startade i Nairobi 1978. Förutom barnhemmet driver man förskola, skola, verksamhet för barn med funktionsnedsättning, social verksamhet och ett vatten- och odlingsprojekt.

Huvuduppgifterna för Lucas, VanNam och Johan var att planera och genomföra sitt gymnasiearbete: att skapa en motorikbana för barn. De byggde stationer med övningar och fick på olika sätt kommunicera till barnen hur de skulle genomföra varje övning. Många gånger fick killarna använda kroppsspråket då barnen inte alltid förstod engelska.

Det pedagogiska ledarskapet var något som alla tre reflekterade över. På barnhemmet rådde ett mer auktoritärt ledarskap och den mekaniska inlärningen blev en konsekvens av det ledarskapet. 

APL-perioden var en upplevelse utöver det vanliga enligt Johan Mate, VanNam Nguyen och Lucas Granath och något som de kommer att bära med sig hela livet. Besöket i slummen var utan tvekan det som gjorde störst intryck på dem. Hur jobbigt det än var att se hur barnen levde så såg de också att det fanns ett hopp hos dem, till exempel hade ett reningsverk byggts som ska försörja boende med rent vatten och man hade även startat ett bageri för att skapa försörjningsmöjligheter.

Vad har projektet gett er verksamhet?

– Utöver de planerade aktiviteterna ger praktiken många mervärden. Eleverna får ta del av det globala perspektivet och utmaningarna. De får kunskap om kvinnors villkor i en kultur där bortgifte och könsstympning är vanligt.

Christina Golander vid Holavedsskolan.

Christina Persson-Golander och Ann-Catrine Welander, lärare på Holavedsgymnasiet i Tranås.

Christina Persson-Golander och Ann-Catrine Welander tycker att det finns en ljusning vad det gäller intresse och prioritering av globala frågor. Fler program har blivit intresserade av projektet och de ser också en spridningseffekt.

– Vi söker nu pengar för ett förberedelsebesök för att kunna ge våra elever denna möjlighet, säger Ann-Catrine Welander.

Vilken är den största nyttan med utlands-APL?

Elever får möjlighet att ta del av globala frågor från olika perspektiv. Särskilt varmt känns det när elever som på grund av ekonomiska eller sociala skäl inte haft möjlighet till att vistas i andra kulturer genomför praktiken.

– Eleverna får möjlighet att reflektera över olika ledarskap och pedagogiska förhållningssätt och utvecklar ett kritiskt tänkande.

–  Sverige har många nyanlända och det ställer högre krav på att vi kan möta människor från andra kulturer både inom skola och yrkesliv. Denna APL ökar också elevernas anställningsbarhet i en mångkulturell värld.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Resan finansierades genom programmet Atlas praktik. Programmet gör det möjligt för elever att genomföra APL på en arbetsplats i ett annat land. Det kan ge såväl yrkesmässig utveckling som kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Vem kan söka finansiering?

Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för gymnasiesärskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram. Samt utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Yrkesutbildning

Högre utbildning

Vuxenutbildning