Lyssna

Svefi förnyar gamla traditioner och kulturarv

Sverigefinska folkhögskolan tar tillvara gamla hantverkstekniker i Europa och sprider dem vidare med hjälp av digital teknik. "För att hantverk och traditioner ska leva vidare behöver de anpassas till dagens samhälle och dess behov", säger Elisabeth Eriksson.

Elisabeth Eriksson.

För att vidareutveckla traditioner behövs det hämtas inspiration från andra kulturers traditioner och utifrån det skapa någonting nytt. Det är därför som Svefi engagerar sig i internationellt samarbete förklarar Elisabeth Eriksson från Sverigefinska folkhögskolan. Skolans projekt New Technologies for handicraft handlar om att ta tillvara gamla hantverkstekniker – och att föra traditioner vidare.

Hantverk är inne just nu och intressant är hur kulturhistoria förs vidare från äldre till yngre. Äldre vill lära sig genom fysiska möten medan yngre vill lära sig på distans. Det inspirerar till nya sätt att arbeta, nya tekniker, möjligheter att jämföra olika tillvägagångssätt, använda nya saker men också komplettera det som redan finns.

Samarbetet höjer skolans status

Skolan samarbetar i projektet med Italien, Polen och Portugal inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning.  Arbetet gör regionen mer attraktiv menar Elisabeth Erikssson, fler studenter söker sig till skolan för att studera.

– Det är viktigt att vi kommer ut och ser världen och vad andra gör, att undersöka om vi är konkurrenskraftiga och kan erbjuda något unikt, förklarar Elisabeth Eriksson.

 
Hur har de pengar som ni beviljats använts?

– Vi har genomfört möten, spridningsaktiviteterna, skapat material och events.

Hur utvecklas er egen organisation med hjälp av internationella  samarbeten?

– Vi kompetensutvecklar vår personal, omsätter kunskapen i praktiken. Vi gör Svefi mer lockande för möjliga studenter/deltagare och sprider vårt namn runt om i Europa.

Varifrån fick ni finansiering?

– Från programmet Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Har du något råd till andra som vill driva liknande projekt?

– Se varandras styrkor och svagheter så att ni kan stötta varandra under projektets gång. Arbeta fram en bra struktur och diskutera vad som förväntas från varje organisation från början. Tänk på att vissa saker kan ta längre tid än vad man tror.