Lyssna

"UHR:s program ger oss bra stöd under utlandspraktiker”

Stiftelsen Activas deltagare, personer med funktionsnedsättning, har få möjligheter till att praktisera och studera utomlands genom olika program. ”Det är inte många som kan erbjuda det stöd som de behöver. Men vi kan det genom UHR:s program, det är toppen", säger projektledaren Åsa Engström.

Åsa Engström, Activa i Örebro.

Åsa Engström, projektledare på Activa i Örebro län, som arbetar för att stärka människor i alla åldrar som står utanför arbetsmarknaden.

Åsa Engström arbetar för att stärka människor i alla åldrar som står utanför arbetsmarknaden. Hon har många exempel på hur en utlandspraktik kan få deras deltagare att göra en resa på flera plan.

– De genomgår en personlig utveckling, får ökat självförtroende, nya insikter om sig själva och de lär sig hantera nya situationer. Många får en ökad förståelse för människor i andra kulturer när de lyfter blicken utanför sin egen vardag och ser sig själv som en del i ett större sammanhang, berättar Åsa Engström.

För tio år sedan började stiftelsen att arbeta med mobilitet i större skala och sedan dess är det området man har utvecklat mest under åren. Åsa Engström och hennes kollega Lars Rickardt har drivit flera Erasmus+-projekt, totalt har 211 personer mellan 18 och 30 år tagit del av utlandspraktik i Italien, Irland, Tyskland och Slovenien.

Projekt förlängs under pandemin

Just nu genomför de ett projekt med titeln Ready for Takeoff. Målet är att 32 elever som på grund av funktionsnedsättningar behöver särskilt stöd ska åka på utlandspraktik i fyra eller åtta veckor. Men coronapandemin har bromsat upp planerade aktiviteter.

– Den första gruppen hann genomföra sin mobilitet, grupp två fick tyvärr avbryta sin praktik efter två veckor och hämtas hem av sin handledare. Grupp tre startade sina förberedelser och var mycket motiverade och förväntansfulla. Men några veckor före planerad avresa tog Örebro kommun beslutet att ställa in resor för såväl personal som elever, berättar Åsa Engström.

Nu har hon och hennes kollegor ansökt om förlängning av projektet och de hoppas kunna genomföra praktikerna så snart det är möjligt att få resa utomlands igen.

Vad ska projektet ge för resultat?

– Vi vill att deltagarna efter praktikperioden ska ha närmat sig arbete eller fortsatta studier, men även ha gjort viktiga stegförflyttningar som ökar deras möjligheter att leva ett självständigt liv och inte vara beroende av andra. Vi som personal ska få ökad kunskap om hur vi tillgängliggör utlandspraktik för en målgrupp som inte av egen kraft har möjlighet att genomföra detta.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.