Gå till huvudinnehåll

Utlandspraktik utvecklar elever inom hotell- och turism

”Vi lever i en globaliserad värld där jag tycker att elever ska få nya och internationella perspektiv på sin egen tillvaro.” Det säger Eva Hamrin, lärare på Ekebygymnasiet i Uppsala – en skola som under flera år erbjudit elever inom hotell- och turism utlandspraktik som en del av utbildningen.

Ekebygymnasiet har runt 400 elever och tre yrkesförberedande gymnasieprogram: Hotell- och turism, Restaurang- och livsmedel och El- och energi. Sedan fyra år tillbaka erbjuder skolan elever inom hotell och turism möjlighet att göra praktik, arbetsplats förlagt lärande (APL), inom turistnäringen i Thailand. En handfull elever per år får chansen. Praktiken möjliggörs genom samarbeten med skandinaviska och thailändska researrangörer och hotell, och finansieras med hjälp av Universitets- och högskolerådets program Atlas praktik.

- Det känns ganska självklart att man på ett hotell- och turistprogram har internationella kontakter - det här är ju en internationell bransch i allra högsta grad. Vare sig våra elever hamnar utomlands eller i Sverige kommer de att vara i kontakt med andra kulturer, säger läraren Eva Hamrin.

Stort intresse bland eleverna

Eleverna som åker iväg går i årskurs tre och är borta i åtta veckor. Intresset för att göra utlandspraktik är ofta större än antalet platser och eleverna väljs ut utifrån lärarnas bedömning om lämplighet, närvaro, betyg och hur det gick på praktiken i årskurs två. Under praktiken bloggar eleverna minst två gånger i veckan och de har även kontakt med lärare och klasskamrater via Skype och mejl. Eva Hamrin tycker att det är tydligt att eleverna utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt under tiden utomlands.

- Vings anläggning i Phuket är en av våra praktikplatser. Eleverna som varit där har fått inblick i hur reseledare och stationerad personal arbetar och hur det fungerar på en vanlig semesterort. Det kan vi inte erbjuda här hemma. Det följer också med att de mognar på ett personligt plan och in i en vuxenroll.

- Eleverna som har varit iväg är ofta väldigt positiva men de säger också att det är "det bästa jag har gjort - men också det värsta". Det går inte alltid på räls utan kan vara problem med hemlängtan, kulturkrockar, värme.

"Jag växte och tog ansvar"

En av de Ekebyelever som gjort praktik i Thailand är Tobias Ronquist. Han tog studenten våren 2016 och gjorde under sin sista termin åtta veckors praktik på en dykfirma i Koh Lanta. Som praktikant fick han lära sig hur dykbranschen fungerar genom att vara assisterande dyklärare, visa gäster olika dykövningar, förbereda säkerhetsutbildningar och agera snorkelguide. Tobias tycker också att han blev mycket säkrare på engelska.

- Jag var den enda från skolan som gjorde praktik i Koh Lanta och det gjorde att jag växte och tog ansvar. Jag utvecklades också mycket socialt. Innan jag åkte pratade jag inte så mycket med nytt folk, men där fick jag prata med kunder och gäster varje dag, säger Tobias Ronquist, som hösten 2016 återvände till dykfirman för att jobba där under kommande turistsäsong.

Gör utbildningen mer attraktiv

Enligt en rapport från Universitets- och högskolerådet är utlandspraktik inte bara utvecklande för eleverna, utan även för deras lärare. Det kan Eva Hamrin skriva under på. Hon tror också, i likhet med de lärare och elever som intervjuats i rapporten, att utlandspraktiken är viktig för att marknadsföra yrkesutbildningarna och öka deras attraktionskraft.

- Vi är ju en yrkesskola och yrkesskolorna har – nationellt – haft en utmaning när det gäller att locka elever. Det här är ett sätt att profilera och öka elevernas intresse för dem. Vi använder själva möjligheten till utlandspraktik i vår marknadsföring. Jag kan inte säga att si och så många elever kommer tack vare det, men eleverna känner till att möjligheten finns och det sätter lite "guldkant" på programmet.

Eva Hamrins tips till gymnasieskolor som vill börja med utlandspraktik:

  • Se till att ha en bra och stabil samarbetspartner i mottagarlandet, som ni kan lita på och kommunicera med.
  • Få med skolledningen – det är viktigt för att få stöttning både ekonomiskt och i tid. Om det blir problem är det också viktigt att praktikarbetet är väl förankrat och att skolledningen värdesätter det.
  • Ha stöd av ditt arbetslag så att det inte blir ett enmansprojekt. Inte minst för processen att rekrytera rätt elever är det jättebra att ha med flera lärare som ser eleverna på olika sätt

Fakta – finansiering av yrkespraktik utomlands

Universitets- och högskolerådet ansvarar för flera olika program som ger gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskolor och andra yrkesutbildningar möjlighet till finansiering för att skicka elever och studerande på praktik till andra länder.

  • Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är det största programmet och ger elever möjlighet att praktisera på arbetsplatser i Europa.
  • Atlas praktik erbjuder möjlighet till praktik i länder i hela världen.
  • Nordplus Junior ger möjlighet till praktik inom Norden och Baltikum.

Bilden ovan: Tobias Ronquist vid ett av dyken under praktiken i Thailand (foto: privat).