Göteborgs Tekniska College skickar var tredje student på sex till åtta veckors praktik utomlands. ”Erasmus+ ger dem en god internationell erfarenhet och en början till ett internationellt kontaktnät, säger Josefine Larsson, ledare för internationalisering hos Göteborgs Tekniska College.

Göteborgs Tekniska College, GTC, vill erbjuda sina studenter en attraktiv och kvalitativ industriteknisk utbildning. Erasmus+ är en hjälp att använda sig av för att nå det målet. Skolan har lång erfarenhet av europeiska utbyten och samarbeten, i höst firar man 20-årsjubileum med sin partnerskola HTL Vöcklabruck i Österrike.

Skolan tar emot ungefär lika många som de skickar iväg och får på så sätt tillgång till teknikutbildning ur ett europeiskt perspektiv. Studenter från europeiska skolor kommer för att göra sin praktik hos dem och hos Volvobolagen.

Programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning ger personal och studerande möjligheten till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer.

I ett av skolans projekt genomförde totalt 78 personer sin praktik utomlands hos teknikföretag och utbildningscentrum i bland annat Italien, Lettland, Österrike, Belgien och Spanien. En del studenter har varit på teknik- eller kvalitetsavdelningar där de har arbetat i olika förbättringsprojekt, andra har varit på konstruktionsavdelningar.

– De har fått möjlighet att använda sina kunskaper i företag utomlands där man har andra förutsättningar och företagskulturer. Handledarna är väldigt nöjda när det gäller deras kunskaper, arbetsprestationer och bemötande och i vissa fall har de även kunnat utveckla system på ett sätt som översteg både våra och vår partnerorganisations förväntningar, berättar Josefine Larsson.

Praktik ger erfarenhet och ett bra kontaktnät

Efter hemkomsten görs dokumentation och utvärderingar. Det får studenterna att reflektera över sin utveckling och sitt lärande, vilket gör dem väl rustade inför de krav som ställs på dem på en föränderlig och global arbetsmarknad.

– Praktiken utomlands ger dem en god internationell erfarenhet och en början till ett internationellt kontaktnät, säger Josefine Larsson.

Organisationens förra vision var att vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Nu har man utformat en helt ny vision som ska visa vart man vill nå; ”vi utforskar och utvecklar världen omkring oss”.

– Mitt bästa råd till andra som vill driva europeiska projekt är att investera tid i att hitta en organisation att jobba med som passar utvecklingsmålen. Vårda sedan den relationen. För oss innebär stabila partners att vi konsekvent och kontinuerligt kan utbyta idéer och arbetssätt för att säkerställa kvalitet och innovation i kurser och metoder, säger Josefine Larsson.

Mer information om program och beviljade ansökningar finns på Erasmus+mobilitet yrkesutbildning.