Yrkespraktik – vinst för både studenter och organisation

”En yrkespraktik utomlands ger våra studerande bra meriter och i slutändan arbete, nio av tio har ett arbete ett halvår efter sin examen". Det säger Christina Vallin, utbildningsledare på Frans Schartaus Handelsinstitut.

Spanien, Norge, Storbritannien, Italien och Malta. Det är exempel på länder som Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm skickar sina studenter till för att göra yrkespraktik. Skolan har ett brett urval av yrkeshögskoleutbildningar inom turism- och besöksnäring, ekonomi, hälso- och sjukvård och detaljhandel.

Studenterna har möjlighet att göra Lärande I Arbete, LIA, utomlands via programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Programmet ger personal och studerande möjligheten till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. 

Just nu har Frans Schartaus Handelsinstitut två blivande lönekonomer på praktik i Glasgow i Skottland.

– De studerar hos oss och får grunderna det första året. Sedan går de ut på praktik och gör samtidigt ett examensarbete under tiden de är i Skottland. Att de studerande får arbeta på ett företag utomlands är en stor merit att ta med i sitt CV när de söker jobb efter avslutad utbildning, säger Christina Vallin.

Marknadsför sig med hjälp av Erasmus+

Kontaktnätet växer över landsgränser, språkkunskaperna vässas och studenterna får insyn i mycket nytt som kan få dem att vidga sina vyer. Allra största nyttan med praktiken tycker Christina Vallin är erfarenheten och den personliga utvecklingen.

– Den har man med sig hela livet. Våra studenter får också en bra bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Den blir helt enkelt lite större tycker många.

Att ansöka om att få resa på yrkespraktik innebär en hel del jobb, man får lägga ner mycket tid på ansökningarna. Men Christina Vallin rekommenderar varmt alla utbildare att göra det.

– Vi växer som utbildare och vi marknadsför oss med hjälp av våra Erasmus+ projekt och möjligheten som vi ger våra studerande till att studera och praktisera utomlands, säger Christina Vallin.

Nio av tio har arbete efter ett halvår

Skolans personal har varit på ”jobbskuggning” och  praktiserat på en arbetsplats som motsvarar deras yrkesroll. Då har man i sin tur tagit emot besök från skolor utomlands. Efter examen följer Frans Schartaus Handelsinstitut upp sina studerande, det visar sig att fler än 90 procent har arbete ett halvår efter sin examen.

– Det har varit en riktig ”win-win”, avslutar Christina Vallin.

Hur mycket fick ni i bidrag till att genomföra praktiken?

– De får CSN och varje student har fått 54 000 kronor i bidrag.

Programmet Erasmus+mobilitet yrkesutbildning.