Lyssna

Framgångsfaktorer - kollegor tipsar om hur ni lyckas med ert projekt

Göran Dahlén, internationell koordinator Piteå kommun

Vårt projekt handlade om att förbättra elevernas kunskaper i engelska och att hitta metoder för att undervisa på engelska även i andra ämnen.

 • Tänk igenom vad ni behöver utveckla på skolan och ha det som utgångspunkt för projektet. Bestäm från början hur ni ska dokumentera ert projekt och se till att ha ordning på alla papper. Det kommer att underlätta mycket längre fram.
 • Vik tid och resurser för att på hemmaplan diskutera det som dyker upp i kollegiet. Det behövs om projektet ska få genomslag i undervisningen.
 • Tänk på att det praktiska tar mer tid än man tror, till exempel att rodda med resorna.

Mer om projektet: Designa projektet rätt från början

Mia Norén, program- och internationaliseringsansvarig vård- och omsorgsprogrammet Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg

Våra elever och lärare praktiserade tre veckor på barnhemmet Hope Foundation i Tanzania.

 • Sätt upp målen som ska uppfyllas för resan och hur ni ska arbeta med dem.
 • Börja tidigt med planeringen och gör en förberedelseresa med elever som gjort en praktik redan, de bidrar med elevperspektivet. Bra planering före, under och efter praktiken gör den så mycket bättre för alla - för lärare, för elever, för skolan och för elevernas föräldrar. Vår förberedelseresa fick oss till exempel att byta praktikplats från ett sjukhus till ett barnhem. Transporter, skift och säkerhetsrisker gjorde att vi tog ett annat val av praktikplats.
 • Fundera över vad för slags risker som kan inträffa. Då blir det lättare om det skulle inträffa något.
 • Eleverna som följde med fick före resan genomgå ett test i engelska och vi hade också föräldramöten om vad resan gick ut på och vad som väntade deras barn.
 • Det är viktigt att rektorerna ser vikten och värdet av att genomföra internationella projekt samt att ha lärare som följer med på resan för att stötta och handleda eleverna.
 • Res med elever från både första, andra och tredje årskurs. Det ger trefaldigt med kunskap, färdigheter och kunskaper. Integrera flera ämnen både före, under och efter praktikperioden. Det ger ett enormt mervärde för alla elever, lärare, chefer, kollegor, skola och samhälle.

Mer om projektet: "Nu vill jag arbeta internationellt"

Leena Vuorenmaa, biträdande rektor och projektkoordinator Dialogskolan Spånga

Vårt projekt handlade om  läsinlärning och inkluderade skolor från  Rumänien, Polen och Turkiet.

 • Det viktigaste är att synliggöra vilka förväntningar de olika länderna har på varandra.
 • Var överens redan från början om vilket ansvar man har som koordinator eller deltagande lärare.  Det är bra att vara  tydlig så att man inte behöver ta de här diskussionerna under projektets gång.

Mer om projektet: Samarbete mellan lärare ökar elevers läsförmåga

Elisabet Göland, koordinator Berzeliusskolan Linköping

Vårt projekt handlar om vattenrening, sophantering och utrotning av elefanter i Nairobi.

 • Gör en förberedande resa. Vi finansierade vår genom genom programmet Atlas planering.
 • Det är bra att ha en lokal kontakt som kan hjälpa till med boende, transporter och annat.
 • Var fler som delar på arbetet så att projektet inte är beroende av en eller två personer.

Mer om projektet: Gymnasiearbete i Kenya ger kunskap för framtiden.