Lyssna

En före detta lanthushållsskola vid en sjö utanför Södertälje och två stora aktivitetshus för ungdomar i södra Stockholm – kan de ha någon anledning att samarbeta? Javisst. Närmare bestämt sjutton stycken.

2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med sjutton globala mål för hållbar utveckling som världens länder förbundit sig att uppnå under de följande femton åren. På skolan i Södertälje som sedan 1993 heter Vackstanäsgymnasiet var man inte sen att anamma de globala målen som ett sätt att förverkliga målen i läroplanen som handlar om lärande för hållbar utveckling.

- Våra elever är en del i arbetet med att forma en rättvis värld, menar Patrik Waldenström, vd för Vackstanäsgymnasiet. Om vi ska komma någon vart måste engagemanget finnas hos både dem och oss vuxna. Vi kan inte luta oss tillbaka och lita på att myndigheterna sköter allt.

Modell för att arbeta med de globala målen

Under den välbekanta devisen ”Tänk globalt – agera lokalt” har Vackstanäsgymnasiet utformat en modell för sitt arbete med de globala målen. Modellen används av skolans olika arbetslag och handlar om att utifrån den egna verksamheten välja vilka globala mål man vill jobba mot och hur, att sätta ihop en åtgärdsplan med egna mätbara mål och följa upp resultatet.

Viktiga diskussioner

Några exempel på vad skolan åstadkommit hittills är en kravmärkt restaurang, inköp av elbilar och ett antal linderödssvin. Och varje nyhet ger upphov till diskussion.

- Det uppstår ofta samtal om viktiga saker, berättar Patrik Waldenström. Varför har vi grisar till exempel? Ska vi äta dem? Vill vi äta dem? Eleverna får ett annat perspektiv på många frågor.

Stöd från Den globala skolan

Den globala skolan har fungerat som stöd för Vackstanäsgymnasiet i deras hållbarhetsarbete. Regionansvarige Mathias Demetriades har bland annat ordnat seminarier och tillsammans med pedagogen Ingrid Waldenström arrangerat workshops om hur man kan arbeta med de globala målen på gymnasiet. Det var också de som tog initiativ till ett samarbete med aktivitetshuset Fryshuset i Hammarby sjöstad i Stockholm och det gymnasium som sedan början av 2000-talet ingår i Fryshusets verksamhet. En grupp från Fryshuset har besökt Vackstanäs och tagit del av deras arbetsmodell på plats och inför hösten är planen att Vackstanäs ska besöka Fryshuset.

Olika men ändå lika

De två till synes mycket olika skolorna har redan hittat många gemensamma nämnare.

- Vi är båda idéburna icke-vinstdrivande friskolor med ett engagemang och intresse för de globala målen, säger Stefan Ruocco, rektor på Vackstanäsgymnasiet.

- Vi kommer från olika världar, men det gör det bara intressantare menar Gunnar Holm, rektor på Fryshusets gymnasium. Då blir vi inga kopior. Till hösten startar vi vårt arbete med att bli en globala målen-skola tillsammans med all personal och alla elever. Det känns rätt att titta på hur Vackstanäs jobbar och lära av dem.

Del av världsrörelse

- Vår ambition är att Vackstanäs ska kunna fungera som en modellskola, säger Stefan Ruocco. Vi vill förmedla vårt system med mätbara mål och inspirera andra. Att jobba med de globala målen är att vara en del av en världsrörelse. Det är vi stolta över.

Och Gunnar Holm fyller i:

- Att inte försöka göra allt för att uppnå de globala målen vore oansvarigt. För oss är det här ett avstamp och vi förväntar oss att få många nya idéer. Vi vill vara med och förändra världen.