Lyssna

Boka in datumen för årets stora nationella konferens om lärande för hållbar utveckling! Temat är delaktighet och Kattegattgymnasiet i Halmstad står värd. Konferensen är ett samarbete mellan UHR/Den globala skolan, Halmstad kommun och LHU-nätverket och äger enligt nuvarande plan rum både på plats och online.

2021 års LHU-konferens pågår lunch till lunch och omfattar inspirerande föreläsningar med valbara workshoppar och fördjupningsspår för pedagoger i olika skolformer, skolledare och koordinatörer inom LHU-området.

Konferensen äger rum både på Kattegattgymnasiet i Halmstad och online.  Programmet dag 1 börjar med lunch klockan 13 och avslutas klockan 17. Därefter finns möjlighet att vara med på middag och underhållning. Dag 2 börjar klockan 8.30 och pågår fram till lunch klockan 12.30.

Konferensen är öppen för alla som direkt eller indirekt är verksamma inom skola, från förskola till gymnasiet, samt skolledare och lärarstudenter.

Mer information och anmälan