Ett erbjudande från Den globala skolan: Ta hjälp av oss för att kunna hantera och undervisa om frågor som väcker starka känslor!

Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erferenheter du har, men också inom och mellan regioner och länder skiljer sig uppfattningen åt om vad som är kontroversiellt. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. Europarådet definierar kontroversiella frågor som frågor som "väcker starka känslor och kan bidra till spänningar i samhället”. Och eftersom skolan är en del av samhället dyker kontroversiella frågor även upp i skolan, i klassrummet, korridoren, matsalen, skolgården eller någon annanstans. 

Demokratiuppdraget i svensk skola

En omvärld med extremism, populism, polarisering och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. Både elever och personal ska främja och respektera demokrati och mänskliga rättigheter.

Här spelar det goda samtalet en avgörande roll. Dialogen måste bygga på respekt för varandras rätt både att yttra sig och samtidigt slippa kränkningar. Det är avgörande att skolpersonal inte backar när det gäller att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. 

Material för att undervisa om kontroversiella frågor

Europarådet har tagit fram två skrifter för lärare respektive skolledare för att de ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet är att ge stöd i klassrummet och skapa möjligheter för att göra skolan till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet hjälper även läraren att utveckla olika strategier för att skapa en öppen och respektfull dialog och att tillsammans med andra personalgrupper leda den sortens samtal. 

Materialet för skolledare heter ”Hantera kontroversiella frågor”. Materialet för lärare ”Undervisa om kontroversiella frågor”. Båda finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

Skolverkets webbplats

Erbjudande från Den globala skolan

Från i höst erbjuder Den globala skolan hel- eller halvdagsfortbildning kring hur du kan använda det nya materialet för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Du får prova olika metoder som tar upp frågor som väcker känslor, till exempel frågor om rasism, jämställdhet och hbtq-frågor.

Låter det intressant? Kontakta den som är ansvarig för Den globala skolan i din region. Du hittar alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.

Den globala skolans kontaktsida

Har du frågor? Kontakta Bo Hellström, regionansvarig i region Syd, bo.hellstrom@denglobalaskolan.se

Under rubriken "Erbjudande" finns en sammanfattning av erbjudandet i pdf-format som du kan skriva ut.