Lyssna

Chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling - CESD

Vad är CESD och vad innebär det att vara med i nätverket? Therese Sarenbrant är verksamhetschef för gymnasiet och särskolan i Gävle kommun och en av medlemmarna. Hon ser många fördelar med ett chefsnätverk och på nästa nätverksträff är hon med och berättar om sina erfarenheter av arbete med lärande för hållbar utveckling på huvudmannanivå.

CESD eller "Chefsnätverk Education for Sustainable Development" består i huvudsak av representanter från huvudmannanivå i kommunernas utbildningsförvaltningar, som skolchefer, strateger eller personer på andra ledande postioner. Nätverket träffas ett par gånger om året för att prata lärande för hållbar utveckling (LHU) ur ett övergripande perspektiv och utvecklar tillsammans en förståelse för vilka behov som finns och vilka insatser som behövs för att organisera och utveckla en verksamhet med LHU i fokus.

Input från kollegor

Gävle kommun har ingått i nätverket sedan starten 2017 och där har man redan kommit en bra bit i arbetet med LHU. Sedan ett år tillbaka finns en grupp som ses en gång i månaden. I gruppen finns chefer, skolledare, förstelärare, elevhälsan, studie-och yrkesvägledare, miljöstrateg och kommunens hållbarhetsombud representerade. Syftet är att se helheten och samordna olika processer utifrån målen i läroplanen. Om det arbetet kommer Therese Sarenbrant att berätta på CESD:s nätverksträff 10 maj.

- Vi är duktiga på att arbeta med LHU i Gävle. Nu hoppas jag på bra input och många frågor från deltagarna på nätverksträffen. Det är värdefullt och kul att få andras perspektiv på sitt arbete.

Skapa likvärdighet

Att träffa chefskollegor som arbetar med samma frågor är en del av värdet med att vara med i CESD för Therese Sarenbrant. En annan är att få reda på vad som händer inom LHU såväl nationellt och regionalt som inom forskningen.

- Vi arbetar alla med systematiskt kvalitetsarbete och LHU, men vi gör olika. Vi behöver berätta för varandra och diskutera vad LHU-arbetet betyder. Hur vi som huvudmän kan stötta våra verksamheter och vad det ger för effekt. Vi behöver hjälpas åt att i de olika styrdokumenten sortera ut vad som är vårt uppdrag kring LHU. Tillsammans kan vi på så sätt på sikt skapa likvärdighet i LHU-arbetet mellan olika kommuner och regioner. Jag hoppas att vi blir fler huvudmän som ser att det är givande att vara med i CESD.

Nästa träff med CESD

Nästa nätverksträff tar också bland annat upp Skolverkets modul "Leda förändring" som innehåller en del som handlar om att leda lärande för hållbar utveckling. Förutom Therese Sarenbrant medverkar även bland andra Den globala skolan som håller i en workshop om utmaningar och möjligheter med att utveckla LHU.

Kontakta CESD

Är du skolhuvudman och intresserad av att vara med i CESD? Kontakta Den globala skolan på denglobalaskolan@uhr.se så slussar vi dig vidare till nätverket!