Se regionansvarige Mathias Demetriades prata lärande för hållbar utveckling i UR:s Lärlabbet.

Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är lärande för hållbar utveckling? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster?

Se programmet